"didactics of sports" tag

Biträdande lektor i idrottsvetenskap till Örebro universitet. Ansök senast 2018-01-30

Utlysningen avser biträdande lektor i Idrottsvetenskap för tidsbegränsad anställning på 4-6 år vid Institutionen för hälsovetenskaper. I tjänsten ingår 70% forskningstid och 30% undervisning och administration. Denna specifika anställning avser forskning och utbildning inom någon av ämnets två starka forskningsprofiler idrottsfysiologi/idrottsmedicin eller idrottsdidaktik.

Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning idrottsdidaktik, till Malmö högskolas Institution för idrottsvetenskap (16/6 2013)

Malmö högskola Malmö högskola har med sina 25 000 studenter vuxit till ett av Sveriges största lärosäten sedan starten 1998 . Utbildningen och forskningen kännetecknas av flervetenskaplighet, problemorientering och samhällsrelevans. Här utbildas studenter på…