"Helle Winther" tag

Bevægelse mod mobning: Fra negativt klassemiljø til glædesfyldte fællesskaber i folkeskolen

Artiklen har fokus på, hvilke potentialer leg, dans og bevægelse har i forhold til at forebygge mobning i en folkeskoleklasse. Der er særligt fokus på fællesskab, nærvær, kropskontakt og tillid. På trods af at artiklen tager udgangspunkt i en mindre undersøgelse, viser den, at stemte bevægelsesøjeblikke kan åbne for tillid, fælles rytmer og nye relationer.

Värdefull och inspirerande lärobok i dans- och rörelseundervisning

Torun Mattsson, snart själv doktor i dans, har läst Fodfæste og himmelkys: Undevisningsbog i bevægelse, rytmisk gymnsatik og dans av Helle Winther, Lis Engel, Maj-Britt Nørgaard och Mia Herskind (Billesø & Baltzer), en bok som hon menar erbjuder en rörelsepedagogik som är teoretiskt underbyggd såväl utbildnings- och dansvetenskapligt som filosofiskt.

Ny metodbok för skandinaviska idrottsforskare får tummen upp av forumrecensent

Äntligen, menar Anders Östnäs, finns en idrottsvetenskaplig metodbok som utgår från den skandinaviska idrottspraktiken. Han syftar på Metoder i idrætsforskning, sammanställd av Lone Friis Thing och Laila Susanne Ottesen.

Kroppen – en bortglömd dimension i professionell pedagogisk praxis?

Håkan Larsson tar sig an den danska antologin Kroppens sprog i professionel praksis: Om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation under redaktion av Helle Winther, och den fenomenologiska och kroppsnära ansatsen väcker intresse. Men helt lättläst är det inte…

Bryggan mellan konst och vetenskap

Torun Mattsson Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola Helle Winther är lektor i dans, rörelse och kommunikation vid Köpenhamns universitet. Hon är också dansterapeut i Dansergia. I avhandlingenBevægelsespsykologi: Kroppens sprog og bevægelsens psykologi med…