"Helena Tolvhed" tag

Rapport från det idrottshistoriska nätverksmötet vid Stockholms universitet den 2–3 november 2017

I början av november 2017 sammanstrålade 18 idrottshistoriker av facket i Stockholm – en norsk, en dansk, och 16 svenskar. En av fyra kvinnor var Helena Tolvhed, som i sin rapport från mötet berättar lite om vad som diskuterades.

Sport in Society, Volume 20, 2017, Issue 8

The considerable growth of interest in commerce, media and politics and their relationship to sport in international academia has resulted in academics in various disciplines writing about sport. Sport in Society is a multi-disciplinary and inter-disciplinary forum for academics to discuss the growing relationship of sport to significant areas of modern life.

Nittonhundratalets svenska kvinnoidrott – en historik med stor feministisk tyngd

Gerd von der Lippe har läst Helena Tolvheds senaste bok, På damsidan: Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920–1990 (Makadam) och rekommenderar den till alla idrottshistoriskt och -sociologiskt intresserade – ”den er noe av det beste jeg har lest”.

Det fysiska är politiskt – Helena Tolvhed släpper ny studie om femininitet, motstånd och makt i svensk idrott

Pressrelease och inbjudan: I sin nya bok På damsidan undersöker historikern Helena Tolvhed spänningsförhållandet mellan å ena sidan idrott som en mansdominerad och maskuliniserad arena, och å andra sidan kvinnokroppar och femininitet.