"Geoff Dickson" tag

Sport Management Review, Volume 20, 2017, Issue 5

Sport Management Review is a multidisciplinary journal concerned with the management, marketing, and governance of sport at all levels and in all its manifestations – whether as an entertainment, a recreation, or an occupation.

Rik och lärorik bok i ett viktigt och komplext ämne

Idrott är ett självändamål, men också mer än så; nyttiggörande av idrott bortom sporten självt är på många håll en explicit förväntan. Sådana aspekter av idrott behandlas i antologin Managing Sport Development: An international approach av Emma Sherry, Nico Schulenkorf och Pamm Phillips (Routledge). Anders Östnäs recenserar förtjänstfullt.

International Journal of Sport Policy and Politics, Volume 9, 2017, Issue 2

The International Journal of Sport Policy and Politics aims to publish articles that address all aspects of sport policy irrespective of academic discipline. Articles that adopt a multi-disciplinary, inter-disciplinary or comparative approach are particularly welcome.