"Erwin Apitzsch" tag

Processmål i stället för resultatmål

Inom idrottspsykologin skiljer man mellan olika typer av mål. Resultatmål uttrycks i form av att vinna, slå världsrekord eller ta en medalj. Processmål fokuserar på vad man ska göra under själva tävlingen, här och nu, för att nå det uppsatta målet. Mot den bakgrunden analyserar Erwin Apitzsch några resultatmål från 2017 som inte uppnåddes.