"Emma Sherry" tag

Rik och lärorik bok i ett viktigt och komplext ämne

Idrott är ett självändamål, men också mer än så; nyttiggörande av idrott bortom sporten självt är på många håll en explicit förväntan. Sådana aspekter av idrott behandlas i antologin Managing Sport Development: An international approach av Emma Sherry, Nico Schulenkorf och Pamm Phillips (Routledge). Anders Östnäs recenserar förtjänstfullt.

Sport & Entertainment Review, Volume 3, 2017, Issue 1

The mission of Sport & Entertainment Review is to become the outlet for the best new ideas for people creating, leading, and transforming sport and entertainment organizations and businesses, by publishing cutting-edge, authoritative thinking on the key issues facing executives in the world of sport and entertainment.

Sport management-området låter sig inte sammanfattas i en volym

Josef Fahlén är inte helt nöjd med de högtflygande ambitionerna i George Cunninghams redigerade volym Sport Management. De enskilda bidragen är utmärkta var för sig, men skapar ingen heltäckande bild.