"E. Missy Wright" tag

Med kultur som förstoringsglas: Anglosfäriska texter om kvinnor och ”action”-sport

I antologin Women in Action Sport Cultures: Identity, Politics and Experience diskuterar redaktörerna Holly Thorpe och Rebecca Olive tillsammans med ytterligare 27 bidragsgivare de utmaningar kvinnor står inför i samtidens idrottskulturer. Sveriges ledande actionsportkulturforskare Åsa Bäckström, som ogillar ”action” men gillar ”kultur”, är vår recensent.

Women in Sport and Physical Activity Journal, Volume 25, 2017, Number 2

Women in Sport and Physical Activity Journal (WSPAJ) is a peer-reviewed scholarly journal devoted to advancing the understanding of women in sport and physical activity. WSPAJ is the official journal of the Program for the Advancement of Girls and Women in Sport and Physical Activity, housed in the Center for Women’s Health and Wellness at the University of North Carolina at Greensboro.