"Douglas Hartmann" tag

Midnight Basketball – om relationen mellan ras, sport och neoliberalism i det urbana USA

I sin senast monografi Midnight Basketball: Race, Sports, and Neoliberal Social Policy (University of Chicago Press) studerar Douglas Hartmann en social intervention i 1980- och 90-talens USA där unga svarta män erbjöds att spela basket runt midnatt. David Ekholm har läst med stort intresse, och skrivit en fullödig recension av boken.

Klassiker i ny upplaga

Anders Östnäs Socialhögskolan i Lund D. Stanley Eitzen (red) Sport in Contemporary Society: An Anthology 10th ed., 344 sid Oxford University Press 2014 ISBN 978-0-19-020277-4 Denna bok är en klassiker inom det idrottssociologiska fältet i USA. Den har…