"David Hassan" tag

International Review for the Sociology of Sport, Vol. 52, 2017, No. 7

The International Review for the Sociology of Sport is a peer reviewed academic journal. Its main purpose is to disseminate research and scholarship on sport throughout the international academic community. The journal publishes research articles of varying lengths, from standard length research papers to shorter reports and commentary, as well as book and media reviews.

Goda texter såväl som goda tankar, dock utan röd tråd

Anders Östnäs, idrottssociolog med forskarerfarenhet av funktionshinder och sport, har för forumets räkning läst antologin Sport, Coaching and Intellectual Disability, redigerad av David Hassan, Sandra Dowling & Roy McConkey. En bra bok som understryker en i och för sig känd sanning – idrott för funktionshindrade är bra och viktigt.

Globale perspektiver på race og etnicitet i international fodbold

David Holt Olsen har läst en brittisk antologi om fotbollens makt och vanmakt inför diskriminering på grund av etnicitet och ras, Ethnicity and Race in Association Football: Case Study Analyses in Europe, Africa and the USA sammanställd av David Hassan.

Idrottens affärer – inte bara big bucks! Ny bok missar gräsrotsidrotten

Magnus Forslund tar sig an ännu en bok om idrottens organisering och styrning, Managing Sport Business: An Introduction, som liksom många föregångare missar den självklara målgruppen, små och medelstora sportorganisationer.

Klubbfotbollens dilemman

Torbjörn Andersson Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola David Hassan & Sean Hamil (red) Who Owns Football?: The Governance and Management of the Club Game Worldwide 167 sidor, inb. Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (Sport in the Global…