"Daryl Adair" tag

Sport in Society, Volume 20, 2017, Issue 11

The considerable growth of interest in commerce, media and politics and their relationship to sport in international academia has resulted in academics in various disciplines writing about sport. Sport in Society is a multi-disciplinary and inter-disciplinary forum for academics to discuss the growing relationship of sport to significant areas of modern life.

The Sum Less Than the Parts

The title of the anthology The Ethics of Sport: Essential Readings, edited by Arthur L. Caplan & Brendan Parent (Oxford University Press), is essentially a misnomer, according to our reviewer, Shawn Klein. The collected journal articles deal only occasionally with ethics, and the book’s purpose and audience is basically unclear. Some contributions, though, are worthy of the title.

Den hegemoniska maskulinitetens ofrånkomlighet världen över

Anna Maria Hellborg har läst en ny antologi om idrott och maskulinitet, Embodied Masculinities in Global Sport, sammanställd av Jorge Knijnik och Daryl Adair (FiT Publishing). Redaktörerna har lämnat fotboll, USA och England därhän; istället är det andra länder och sporter som får exemplifiera deras tes om den hegemoniska maskuliniteten.

Viktig inspirasjonskilde for skandinaviske idrettshistorikere, sosiologer og kulturforskere

Helge Chr. Pedersen recenserar antologin Sport: Race, Ethnicity and Identity: Building Global Understanding som sammanställts av Daryl Adair. Lite för mycket betoning på brittisk postkolonial historia, medan andra historiska och samtida kontexter lämnas därhän.

Mer om idrottsturism!

Bo Carlsson Idrottsvetenskap, Malmö högskola Thomas Hinch & James Higham Sport Tourism Development 254 sid, hft. Clevedon, UK: Channel View Publications 2004Brent W. Ritchie & Daryl Adair (ed) Sport Tourism: Interrelationships, Impacts and…