"Daniel Fieldsend" tag

Bok med fine innsikter om utvikling av teknisk-taktiske ferdigheter i moderne fotball

För sin bok The European Game: The Sectrets of European Football Success (Arena Sport) studerade Daniel Fieldsend europeiska fotbollsklubbars framgångsrecept under tre månaders resande på kontinenten. Arve Hjelseth konstaterar att boken saknar akademisk stringens, men därutöver är insiktsfull och informativ.