"Catherine Palmer" tag

Med kultur som förstoringsglas: Anglosfäriska texter om kvinnor och ”action”-sport

I antologin Women in Action Sport Cultures: Identity, Politics and Experience diskuterar redaktörerna Holly Thorpe och Rebecca Olive tillsammans med ytterligare 27 bidragsgivare de utmaningar kvinnor står inför i samtidens idrottskulturer. Sveriges ledande actionsportkulturforskare Åsa Bäckström, som ogillar ”action” men gillar ”kultur”, är vår recensent.

Mer om idrottsturism!

Bo Carlsson Idrottsvetenskap, Malmö högskola Thomas Hinch & James Higham Sport Tourism Development 254 sid, hft. Clevedon, UK: Channel View Publications 2004Brent W. Ritchie & Daryl Adair (ed) Sport Tourism: Interrelationships, Impacts and…