"Bruce Kidd" tag

Sport History Review, Volume 48, 2017, Issue 2

Sport History Review encourages the submission of scholarly articles, methodological and research notes, and commentaries. Because young scholars are critically important to the development of any discipline, SHR encourages graduate students and young professionals to submit their work for publication.

Intressant som kunskapsbank, men provokativ utifrån ett nordiskt perspektiv

På självaste Världshälsodagen publicerar vi Suzanne Lundvalls kritiskt granskande recension av antologin Health and Elite Sport: Is High Performance Sport a Healthy Pursuit?, sammanställd av Joseph Baker, Parissa Safai & Jessica Fraser-Thomas (Routledge). Boken ger ett nordamerikanskt perspektiv på idrott och idrottsutövande.

Sporten och kampen för samhällsförändring

Mats Franzén Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet  Russell Field & Bruce Kidd (red) Forty Years of Sport and Social Change, 1968–2008: “To Remember is to Resist” 175 sidor, inb., ill. Abingdon, Oxon: Routledge 2011…