"Britt-Marie Styrke" tag

Viktig studie som vidgar perspektivet på dansens roll och funktion inom skolämnet Idrott och hälsa

Torun Mattsson disputerade i slutet av november 2016 med avhandlingen Expressiva dansuppdrag: Utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa (Bokförlaget idrottsforum.org. Vår recensent Britt-Marie Styrke, Umeå universitet, uppskattar avhandlingen, som hon anser tillför nya didaktiska perspektiv till dansundervisningen i skolan.