"Bill Sund" tag

Damfotbollens definitiva genombrott

I en krönika kommenterar Bill Sund damfotbollens Europamästerskap sommaren 2017, som han menar markerade något av ett kvalitativt språng när det gäller spelets mognad med avseende på spelsystem, teknik och fysiska prestationer. Nederländerna vann rättvist, menar han, men Sverige borde ha kommit längre.

Fotbollsintresset växte på lärorik resa i strategers sällskap

Fotbollstränarhistorikern Robert Svensson vid Örebro universitet har läst Bill Sunds nya bok, Fotbollens strateger: Spelsystem och ledarskap i ett internationellt och svenskt historiskt perspektiv (Bokförlaget idrottsforum.org), och fått förnyat och fördjupat intresse för fotboll.

Bill Sund undersöker fotbollsstrateg(i)erna och deras historia

Den ledande tanken bakom Bill Sunds nya bok Fotbollens strateger är att sätta in den svenska utvecklingen och diskussionen om spelsystem och ledarskap i ett brett internationellt, föränderligt perspektiv från 1920-talet till vår tid.

Flot pionerarbejde om den historiske udviklingen af svensk cykelsport

Bill Sunds banbrytande forskning om svensk cykelsporthistoria presenteras i hans Backe upp och backe ner: Svensk cykelsport och cykelhistoria i ett internationellt perspektiv, som här får en uppskattande recension av Klaus Nielsen och Aage Hoffmann.