"children’s and youth sports" tag

Sports Scholar Profile | Jens Christian Nielsen, Aarhus University

For a number of years, Jens Christian Nielsen has studied young people’s well-being and mistrust, transition and identity processes, participation and social communities, and learning and competence development. He is currently responsible for a major research project on talent development in sports ant in the primary school education.

Fem doktorander till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm

GIH har, som enda specialhögskola i landet, idrott, fysisk aktivitet och hälsa som sitt forskningsområde. GIH har av tradition en framträdande multidisciplinär forskning med kompetens i forskningsfrågor i ett brett spektrum. Verksamheten är organiserad i de tre inriktningarna fysisk aktivitet och hälsa, kultur och lärande samt prestation och träning.

Gabriella Thorell disputerar | Framåt marsch! Ridlärarrollen från dåtid till samtid med perspektiv på framtid | Fredagen den 17 mars 2017

Syftet med denna avhandling är att identifiera och synliggöra uppfattningar om ridlärarrollen och dess historiska och samtida villkor som styr och påverkar denna roll. Ridlärarrollen har studerats från flera perspektiv med fokus på dåtid och samtid för att bringa mer kunskap och förståelse om dess funktion och konstruktion inför framtid.

Public defence of doctoral thesis | Talking talent: Narratives of youth sports selection by Magnus Kilger

The dissertation elucidates the discourse of selection and the process of selecting young sporting talents during final selection camps for youth national teams in football, hockey and floorball in Sweden. The aim is to analyze how talent selection is organizationally legitimized, how “selectability” is produced in interaction and how specific narratives are used in success stories.

Stipendiatstilling i idrettssosiologi till Norges idrettshøgskole

Målet er å bidra til en bedre kartlegging og forståelse av idrett og fysisk aktivitet blant barn og unge, endringer i disse aktivitetsmønstrene, idrettens/treningens betydning som en del av ungdomskulturen, idrettens plass i ulike lokalsamfunn og idrettspolitikken på området.

Malte Nejst Larsen is defending his PhD thesis at The Department of Nutrition, Exercise and Sports on Friday, November 11, at 14:00.

Malte Nejst Larsen is defending his PhD thesis Fitness and Health Effects of Frequent Intense Training in 8-10-year-old Danish Children at the Department of Nutrition, Exercise and Sport, Store Auditorium, Nørre Allé 53, 2200 Copenhagen.

Ny forskningsrapport: Skilda världar – unga i och om framtidens föreningsidrott av Susanna Hedenborg & Marie Larneby

Föreliggande studie är ett av två forskningsprojekt som initierats av Riksidrottsförbundet som närmare belyser idrottsrörelsens förmåga att behålla främst ungdomar. Syftet är att fördjupa förståelsen för hur ungdomar boende i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö ser på föreningsidrotten. RF:s förhoppning är att studien ska utgöra underlag för diskussion om hur idrottsverksamheten kan utformas för att attrahera så många ungdomar som möjligt.

Call for papers | Boys and Contemporary Global Youth Sport |Special issue of Boyhood Studies: An Interdisciplinary Journal

This call for papers seeks manuscripts that address the contemporary intersection of boys and youth sport to be published in the Spring 2017 issue of Boyhood Studies: An Interdisciplinary Journal. Evidence-based papers from a variety of fields are welcome; international and comparative contributions are especially welcomed.

Ideella idrottssektorn och skolan har stor betydelse för barnhjärnans utveckling

Under Barnhjärnan 2016 i Karlstad den 3:e oktober kommer framstående forskare att ge svar på vad neurovetenskapen i dag vet om det som händer med barnens hjärnor när de utövar lustfylld fysisk aktivitet kontinuerligt. Forskarna berättar också om de hälsovinster som är kopplade till detta samt hur barnens hjärnfunktioner förbättras.

British Journal of Sports Medicine: Physical activity boosts kids’ brain power and academic prowess

Exercise boosts kids’ and young people’s brain power and academic prowess, says a consensus statement on physical activity in schools and during leisure time, published online in the British Journal of Sports Medicine. Time taken away from lessons for physical activity is time well spent and does not come at the cost of getting good grades.