"B. Christine Green" tag

Leisure Studies, Volume 36, 2017, Issue 5

Leisure Studies is the journal of the Leisure Studies Association. The emphasis of the journal is on theoretically informed critical analyses within the social sciences and humanities of the wide range of topics that constitute leisure as a subject field – including the arts, tourism, cultural, informal and virtual activities, urban and rural recreation, sport, media and physical activities.

Rik och lärorik bok i ett viktigt och komplext ämne

Idrott är ett självändamål, men också mer än så; nyttiggörande av idrott bortom sporten självt är på många håll en explicit förväntan. Sådana aspekter av idrott behandlas i antologin Managing Sport Development: An international approach av Emma Sherry, Nico Schulenkorf och Pamm Phillips (Routledge). Anders Östnäs recenserar förtjänstfullt.

International Journal of Sport Policy and Politics, Volume 9, 2017, Issue 2

The International Journal of Sport Policy and Politics aims to publish articles that address all aspects of sport policy irrespective of academic discipline. Articles that adopt a multi-disciplinary, inter-disciplinary or comparative approach are particularly welcome.