"Ashley Stirling" tag

Journal of Applied Sport Psychology, Volume 29, 2017, Issue 3

The Journal of Applied Sport Psychology is a refereed journal designed to advance thought, theory, and research on applied aspects of sport and exercise psychology. Submissions such as position papers, reviews, theoretical developments specific to sport and/or exercise and applied research conducted in these settings are appropriate content for the JASP.

An international perspective on the past, present, and future of sport psychology

Andreas Stenling har read the Routledge International Handbook of Sport Psychology, edited by Robert J. Schinke, Kerry R. McGannon and Brett Smith (Routledge). He finds this addition to the pile of sport psychology handbooks already adorning his office desk a welcome supplement, both for its attention to emerging topics in the field and for some exciting prognostications of future developments.

Intressant som kunskapsbank, men provokativ utifrån ett nordiskt perspektiv

På självaste Världshälsodagen publicerar vi Suzanne Lundvalls kritiskt granskande recension av antologin Health and Elite Sport: Is High Performance Sport a Healthy Pursuit?, sammanställd av Joseph Baker, Parissa Safai & Jessica Fraser-Thomas (Routledge). Boken ger ett nordamerikanskt perspektiv på idrott och idrottsutövande.

Dags att lämna beskyddarperspektivet för ett proaktivt, barnrättsorienterat synsätt

Om en av de mörkaste av idrottens baksidor handlar Melanie Langs och Mike Hartills antologi Safeguarding, Child Protection and Abuse in Sport: International perspectives in research, policy and practice (Routledge). Lars H. Gustafsson tycker att detta är en central fråga för idrotten, och att boken erbjuder uppfriskande läsning om ett svårt och komplext område.