"Arve Hjelseth" tag

Where are the kids? They are in Scandinavia!

Tre professorer inom norsk idrottsforskning, Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord och Åse Strandbu, står bakom den omfångsrika antologin Ungdom og idrett (Cappelen Damm Akademisk). Vi bad en svensk forskare med ett brinnande intresse för barn- och ungdomsidrott, Karin Redelius, att recensera boken, och vi fick en bred och kunnig översikt av en uppenbart bra och viktig bok.

Identities, Ethnicities, Histories and Sports in Northern Norway

Daniel Svensson has read Utafor sporet? Idrett, identiteter og regionalisme i nord [Off the beaten track: Sports, identity and regionalism in the north] (Oplandske Bokforlag), an anthology edited by Helge Chr. Pedersen och Eivind Å. Skille. Our reviewer is mostly content, but would have liked further comparative efforts.

En lättillgänglig introduktion till tränarrollens komplexitet

Stig Arve Sæther har ställt samman antologin Trenerroller, med merparten bidrag författade av kolleger på NTNU i Trondheim. Vi bad Robert Svensson läsa boken, och hans väl genomförda recension lyfter fram bokens styrkor såväl som dess svagheter.

Et vellykket og anbefalelsesværdig stykke arbejde

Rasmus Storm recenserar en ny norsk antologi om supporterkultur inom fotbollen, Kampen om tribunen: Fotball, identitet & makt sammanställd av Hans K. Hognestad och Arve Hjelseth. Utöver redaktörerna och ytterligare några norska bidragsgivare medverkar också Torbjörn Andersson, Richard Giulianotti och Gary Armstrong.