"applied physiology" tag

International Journal of Sports Physiology and Performance, Volume 12, 2017, No. 9

IJSPP focuses on sport physiology and performance and is dedicated to advancing the knowledge of sport and exercise physiologists, sport-performance researchers, and other sport scientists. The journal publishes authoritative peer-reviewed research with an emphasis on work having direct practical applications in enhancing sport performance in sport physiology and related disciplines.

International Journal of Sports Physiology and Performance, Volume 12, 2017, No. 8

IJSPP focuses on sport physiology and performance and is dedicated to advancing the knowledge of sport and exercise physiologists, sport-performance researchers, and other sport scientists. The journal publishes authoritative peer-reviewed research with an emphasis on work having direct practical applications in enhancing sport performance in sport physiology and related disciplines.

International Journal of Sports Physiology and Performance, Volume 12, 2017, No. 7

IJSPP focuses on sport physiology and performance and is dedicated to advancing the knowledge of sport and exercise physiologists, sport-performance researchers, and other sport scientists. The journal publishes authoritative peer-reviewed research with an emphasis on work having direct practical applications in enhancing sport performance in sport physiology and related disciplines.

International Journal of Sports Physiology and Performance, Volume 12, 2017, No. 6

IJSPP focuses on sport physiology and performance and is dedicated to advancing the knowledge of sport and exercise physiologists, sport-performance researchers, and other sport scientists. The journal publishes authoritative peer-reviewed research with an emphasis on work having direct practical applications in enhancing sport performance in sport physiology and related disciplines.

International Journal of Sports Physiology and Performance, Volume 12, 2017, No. 5

IJSPP focuses on sport physiology and performance and is dedicated to advancing the knowledge of sport and exercise physiologists, sport-performance researchers, and other sport scientists. The journal publishes authoritative peer-reviewed research with an emphasis on work having direct practical applications in enhancing sport performance in sport physiology and related disciplines.

International Journal of Sports Physiology and Performance, Volume 12, 2017, No. 4

IJSPP focuses on sport physiology and performance and is dedicated to advancing the knowledge of sport and exercise physiologists, sport-performance researchers, and other sport scientists. The journal publishes authoritative peer-reviewed research with an emphasis on work having direct practical applications in enhancing sport performance in sport physiology and related disciplines.

International Journal of Sports Physiology and Performance, Volume 12, 2017, No. 3

IJSPP focuses on sport physiology and performance and is dedicated to advancing the knowledge of sport and exercise physiologists, sport-performance researchers, and other sport scientists. The journal publishes authoritative peer-reviewed research with an emphasis on work having direct practical applications in enhancing sport performance in sport physiology and related disciplines.

International Journal of Sports Physiology and Performance, Volume 12, 2017, No. 2

IJSPP focuses on sport physiology and performance and is dedicated to advancing the knowledge of sport and exercise physiologists, sport-performance researchers, and other sport scientists. The journal publishes authoritative peer-reviewed research with an emphasis on work having direct practical applications in enhancing sport performance in sport physiology and related disciplines.

International Journal of Sports Physiology and Performance, Volume 12, 2017, No. 1

IJSPP focuses on sport physiology and performance and is dedicated to advancing the knowledge of sport and exercise physiologists, sport-performance researchers, and other sport scientists. The journal publishes authoritative peer-reviewed research with an emphasis on work having direct practical applications in enhancing sport performance in sport physiology and related disciplines.

Lektor i idrottsvetenskap, inriktning tillämpad fysiologi, till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Den aktuella tjänsten utgår från ett humanbiologiskt perspektiv med inriktning mot fysisk aktivitet och hälsa. Undervisningen berör hur fysisk aktivitet, respektive fysisk inaktivitet och stillasittande, påverkar fysisk och mental hälsa, fysisk prestations- och funktionsförmåga samt livskvalitet på kort och lång sikt.