"Anders Östnäs" tag

Idrott, politik och svart motståndskamp under det kalla kriget

Idrotten var ett viktigt inslag i det kalla kriget mellan öst och väst, främst manifesterat i konkurrensen mellan USA och Sovjetunionen under efterkrigstiden på arenor världen runt. Om detta handlar Damion Thomas’ Globetrotting: African American Athletes and Cold War Politics (University of Illinois Press), som recenseras av Anders Östnäs.