"Aidan Moran" tag

An international perspective on the past, present, and future of sport psychology

Andreas Stenling har read the Routledge International Handbook of Sport Psychology, edited by Robert J. Schinke, Kerry R. McGannon and Brett Smith (Routledge). He finds this addition to the pile of sport psychology handbooks already adorning his office desk a welcome supplement, both for its attention to emerging topics in the field and for some exciting prognostications of future developments.

Två antologier om dopning och anti-dopningsarbete – från tidskriftsnummer till böcker

Björn Sandahl har läst två Routledge-antologier, A Global History of Doping in Sport: Drugs, Policy, and Politics av John Gleaves & Thomas M. Hunt (red) och Anti-doping: Policy and Governance av Barrie Houlihan & Mike McNamee (red). En del bra bidrag, tycker vår recensent, men varför har dessa två gamla tidskriftsnummer publicerats som böcker, rakt av?

Psychological self-help guide for athletes

Reviewer Andreas Stenling is in two minds about what think of Pure Sport: Practical Sport Psychology by renowned psychologists of sport John Kremer and Aidan Moran. It’s clear and understandable, but there are problems with the references.

“The quest for interdisciplinarity will have to wait for another day”

The pursuit of interdisciplinarity in sport studies in the hope of breaking the natural and biosciences hegemony in the field is the objective of editor Joseph Maguire’s collected volume Social Sciences in Sport. Alan Bairner reviews the effort and finds much to appreciate, but apparently, this is not the holy grail that the social sciences of sport urgently need.

Habil introduktion till idrottspsykologi av Aidan Moran

Karin Weman-Josefsson har läst den andra utgåvan av Aidan Morans Sport and Exercise Psychology och är ganska nöjd med den – den är en tillfredsställande introduktion med ett engagerande språk, men är ganska tråkigt layoutad.

Psykologisk begreppssamling som lämnar en del övrigt att önska

Joakim Ingrell har läst en bok i Sage Publications Key Concepts-serie, Key Concepts in Sport Psychology, som inte riktigt håller vad den lovar.

Överraskande originell idrottspsykologisk introduktion

Idrottspsykologiforskaren Magnus Lindwall på Institutionen för kost- och idrottsvetenskap i Göteborg recenserar Sport Psychology: Contemporary Themes (Second Edition), skriven – inte sammanställd – av David Lavallee, John Kremer, Aidan Moran och Mark Williams. Ett trevligt bidrag till högen av idrottspsykologiska textböcker.

Ny forskningsmetod introduceras

Magnus Lindwall Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet  Jamie Barker, Paul McCarthy, Marc Jones & Aidan Moran Single-Case Research Methods in Sport and Exercise Psychology 206 sidor, hft. Abingdon, Oxon: Routledge 2011 ISBN 978-0-415-56512-7 ”Syftet med forskning…

Modern idrottspsykologi

Per Eisele Författarna till boken Sport Psychology: Contemporary themes kommer från olika delar av Storbritannien. Det är trevligt med en europeisk bok som kontrast till den kompakta USA–Australien-dominansen inom idrottspsykologin. Desto tråkigare att boken i…