"Aarhus University" tag

Sports Scholar Profile | Jens Christian Nielsen, Aarhus University

For a number of years, Jens Christian Nielsen has studied young people’s well-being and mistrust, transition and identity processes, participation and social communities, and learning and competence development. He is currently responsible for a major research project on talent development in sports ant in the primary school education.

Sports Scholar Profile | Ask Vest Christiansen, Aarhus University

Ask Vest Christiansen is an Associated Professor at the Section for Sport Science, Aarhus University. His main research area is humanistic doping research; doping in elite sports as well as recreational athletes’ use of performance and image enhancing substances. Long interviews are being carried out in order to understand the use of these substances as a cultural rather than medical problem.

Call for Papers | ENSE Sport Summit 2017 | September 12-14 2017, Aarhus University. Call ends June 1, 2017

2017 marks Aarhus as European Capital of Culture. In conjunction with Aarhus University and ENSE we are celebrating this milestone bringing universities, institutions and organizations involved in physical education, sport science and leisure sports together. It is with great pleasure to invite you to this international conference where information, research, physical education and projects are presented.

Adjunkt i idrætspsykologi til Sektion for Idræt, Aarhus Universitet | Ansøgningsfrist 26.03.2017

Ansættelsen er 4 årig og stillingen er en fuldtidsstilling med 37 timer ugentligt, der forventes besat 1. september 2017 eller snarest derefter. Den der ansættes, vil blive tilknyttet forskningsenheden ”Sport og Kropskultur” på Sektion for Idræt. Sektion for Idræt har det overordnede ansvar for forskning i idrætsrelaterede spørgsmål og undervisning af idrætsstuderende.

Postdoc in sports and migration research to Aarhus University, Section for Sport Science

A position as post.doc. is available at Department of Public Health, Section for Sport Science at Aarhus University around 1 June 2015 (two years). The fellowship covers research in sports and migration as a part of the humanistic and social science research unit Sports and Body Culture.

Associate professorships in sport biology at Section for Sports Science at the Department of Public Health, Aarhus University

Two associate professorships at Section for Sports Science at the Department of Public Health, Aarhus University are vacant for employment with starting date 1 January 2015. The Department of Public Health comprises a number…

Forskarprofil | Martin Friis Andersen, Aarhus Universitet

Befattning Ph.d.-studerende Adress Institut for Kultur og Samfund Historie Aarhus Universitet Jens Chr. Skous Vej 5, bygning 1463 DK-8000 Aarhus C E-mail Forskningsinriktning Historiske, erindringsteoretiske og humangeografiske idrætsstudier med fokus på de moderne…

Call for participants: Sports, Globalization and Migration, PhD course, Aarhus University

Aarhus University (Denmark) welcomes Ph.D.-level researchers in the growing field of sports labour migration for a three-day seminar, presentation, and workshop series featuring leading experts Professor Joseph Maguire, Professor Alan Klein, and Professor Niko…

PhD seminar in Sports, Globalization and Migration, June 17-20, 2014 at Sandbjerg Estate. Application deadline May 6, 2014

This PhD seminar aims to gather PhD students and experts in the growing field of research in sports labour migration. The presenters have been pioneers for the development of the research field and…

Censorater i censorkorpset for Idrætsuddannelserne i Danmark. Ansøgningsfrist: 5. januar 2014

I overensstemmelse med Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) af 24. juni 2012 (BEK nr. 666) opslås censorater for perioden 1. april 2014 – 31. marts 2018. Beskikkelsen foretages af Ministeriet…