"Aarhus University" tag

Call for Papers | ENSE Sport Summit 2017 | September 12-14 2017, Aarhus University. Call ends June 1, 2017

2017 marks Aarhus as European Capital of Culture. In conjunction with Aarhus University and ENSE we are celebrating this milestone bringing universities, institutions and organizations involved in physical education, sport science and leisure sports together. It is with great pleasure to invite you to this international conference where information, research, physical education and projects are presented.

Adjunkt i idrætspsykologi til Sektion for Idræt, Aarhus Universitet | Ansøgningsfrist 26.03.2017

Ansættelsen er 4 årig og stillingen er en fuldtidsstilling med 37 timer ugentligt, der forventes besat 1. september 2017 eller snarest derefter. Den der ansættes, vil blive tilknyttet forskningsenheden ”Sport og Kropskultur” på Sektion for Idræt. Sektion for Idræt har det overordnede ansvar for forskning i idrætsrelaterede spørgsmål og undervisning af idrætsstuderende.

Postdoc in sports and migration research to Aarhus University, Section for Sport Science

A position as post.doc. is available at Department of Public Health, Section for Sport Science at Aarhus University around 1 June 2015 (two years). The fellowship covers research in sports and migration as a part of the humanistic and social science research unit Sports and Body Culture.

Associate professorships in sport biology at Section for Sports Science at the Department of Public Health, Aarhus University

Two associate professorships at Section for Sports Science at the Department of Public Health, Aarhus University are vacant for employment with starting date 1 January 2015. The Department of Public Health comprises a number…

Forskarprofil | Martin Friis Andersen, Aarhus Universitet

Befattning Ph.d.-studerende Adress Institut for Kultur og Samfund Historie Aarhus Universitet Jens Chr. Skous Vej 5, bygning 1463 DK-8000 Aarhus C E-mail Forskningsinriktning Historiske, erindringsteoretiske og humangeografiske idrætsstudier med fokus på de moderne…

Call for participants: Sports, Globalization and Migration, PhD course, Aarhus University

Aarhus University (Denmark) welcomes Ph.D.-level researchers in the growing field of sports labour migration for a three-day seminar, presentation, and workshop series featuring leading experts Professor Joseph Maguire, Professor Alan Klein, and Professor Niko…

PhD seminar in Sports, Globalization and Migration, June 17-20, 2014 at Sandbjerg Estate. Application deadline May 6, 2014

This PhD seminar aims to gather PhD students and experts in the growing field of research in sports labour migration. The presenters have been pioneers for the development of the research field and…

Censorater i censorkorpset for Idrætsuddannelserne i Danmark. Ansøgningsfrist: 5. januar 2014

I overensstemmelse med Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) af 24. juni 2012 (BEK nr. 666) opslås censorater for perioden 1. april 2014 – 31. marts 2018. Beskikkelsen foretages af Ministeriet…

Associate Professor in Sport and Body Culture Studies to Aarhus University. Apply by Jan. 2 2014

The Research Unit for Sport and Body Culture at the Section for Sport Science, Department of Public Health, Aarhus University is seeking applications for an Associate Professor with an expected start as soon…

2nd Call for Papers: What do we (really) know about doping?

The INHDR – International Network of Humanistic Doping Research – is now accepting abstract submissions for consideration for presentation at the 2013 INHDR Conference. The theme for the conference will be “What do we…