Sports Scholar Profile | Ejgil Jespersen, Independent researcher

Tags: , , , ,

Print Friendly, PDF & Email


Position

 • Independent movement researcher,
  formerly Docent (University College Zealand), Associate professor in sport, movement and disability (University of Southern Denmark), Head of Department of Physical Education, Norwegian School of Sport Sciences, Associate professor (Jutland College of Social Education) and Teacher and researcher, Gerlev Sports Academy

Contact


Research  interest

 • Phenomenology of body and movement culture

Ongoing research

 • Movement and disability studies
 • Universal design of movement facilities

Selected publications

 • Physical Culture and Sport, Volume LXV, 2015. Special issue on Disability Sport and Adapted Physical Activity. Editor.
 • The Lived Experiences of Participating in Physical Activity for Persons With Mental Health Problems. With Anna Staal. Physical Culture and Sport.Vollume LXV, 2015, 41-50
 • Embodied Learning Among Children With Autism. With Jing He. Physical Culture and Sport. Volume LXV, 2015, 63-73.
 • Sport for All and Everyone. Universal vs. Disability-specific Approach to Sport Participation. Physical Culture and Sport, Volume LXV, 2015, 74-85.
 • Handicapforskning i idræt og bevægelse. Movements 2014:11. Odense: Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014.
 • Idræt, fritid og helbred for mennesker med funktionsnedsættelse. Med Karsten Østerlund og Kamilla Ryding. Movements 2014:9. Odense: Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014.
 • Rehabiliteringstilbud til patienter med psykiske sygdomme – en recovery-orienteret tilgang. Med Lene Eplov, Kirsten Schultz Petersen og Kaj Sparle Christensen. Ugeskrift for Læger 176 (10): 936-939, 2014..
 • Rehabilitering baseret på den bio-psyko-sociale model tager udgangspunkt i patientens sygdom, funktionsevne og kontekst. Med Thomas Maribo, Hanne Melchiorsen, Dorte Balle Rubak og Claus Vinther Nielsen. Ugeskrift for Læger 176 (10): 921-924, 2014.
 • Ind fra ensomheden – om idrætsdeltagelse blandt yngre brugere af socialpsykiatriske tilbud. I: Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien. København: Socialstyrelsen, 2013.23-30.
 • Idrætsdeltagelse blandt unge voksne med sindslidelser. Med Kurt Lüders. Movements 2013:4. Odense: Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2013.
 • Ethics, Dis/ability and Sports. With Mike McNamee. Routledge, 2012.
 • Idrættens outsidere – Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idræt. Med Bjarne Ibsen, Jan Toftegaard Støckel, Michael Fehsenfeld og Louise Bæk Nielsen. Movements 2012:7. Odense: CISC, 2012.
 • Falling For The Feint: An Existential Investigation of a Creative Performance in High-Level Football. With Kenneth Aggerholm and Lars Tore Ronglan. Sport, Ethics and Philosophy 5 (3), 2011, 343-358.

At idrottsforum.org


Page created 2017-09-19

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message