Stefan Brodin
Befattning Högstadielärare, FK i historia, Masterstuderande år två
Adress

Linneuniversitetet, 351 95 Växjö
Hemadress: Österbylevägen 23 A, 187 73 Täby
Tel 070-244 33 51
steffe_70@hotmail.com
Hemsida

Forskningsinriktning

Landskapens idrottsutveckling fram till andra världskriget

Idrottshistorians utveckling i samh‰llet och etablering vid hˆgskolor och universitet

Pågående projekt Idrott i offentlighetens ljus - En studie om idrottens utveckling i Jämtland 1877- 1945 (mastersuppsats)
Nyligen avslutat projekt När idrotten kom till Jämtland 1877-1914 (C-uppsats 1996)
Sidan uppdaterad 2014-09-30