Polish Journal of Sport and Tourism, Volume 24, Issue 1

Tags: , , , , , ,

Print Friendly, PDF & Email

Aeronautical Inspirations in Biomechanics
Maroński, Ryszard
Page 5


Static Balance of Visually Impaired Athletes in Open and Closed Skill Sports
Bednarczuk, Grzegorz / Wiszomirska, Ida / Marszałek, Jolanta / Rutkowska, Izabela / Skowroński, Waldemar
Page 10


Anaerobic Capacity of Sailors with Disabilities
Prokopowicz, Grzegorz / Molik, Bartosz / Prokopowicz, Katarzyna / Ogonowska-Słodownik, Anna / Lencse-Mucha, Judit / Morgulec-Adamowicz / Kosmol, Andrzej / Perkowski, Krzysztof / Chamera, Tomasz / Grzywacz, Tomasz
Page 21


Pass Completion Rate and Match Outcome at the World Cup in Brazil in 2014
Król, Michał / Konefał, Marek / Chmura, Paweł / Andrzejewski, Marcin / Zając, Tomasz / Chmura, Jan
Page 30


Quality of Life and Its Correlates in Students of a University of the Third Age
Niedzielska, Ewa / Guszkowska, Monika / Kozdroń, Ewa / Leś, Anna / Krynicki, Bartłomiej / Piotrowska, Joanna
Page 35


Chinese Tourists in Cracow, Poland: Their Profile, Expectations, and Perceptions
Guszkiewicz, Paulina / Nessel, Karolina
Page 49

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message