”Løb for livet”: En teoretisk sociologisk analyse af løbekultur

Print Friendly, PDF & Email

uk-flagIn English

Henrik Pedersen & Lone Friis Thing
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet


I de vestlige og højtudviklede samfund er der sket en markant stigning i træning og idrætsbegivenheder indenfor langdistanceløb. Løb deltagelse synes at appellere bredt både med hensyn til alder, køn og træningsniveau. Der er nærmest tale om en massebevægelse af løbere, som tager fart med en første bølge i 70-80’erne og en anden bølge fra omkring årtusindeskiftet og frem. I artiklen gives bud på en teoretisk sociologisk analyse af løbekultur. Det teoretiske udgangspunkt for analysen er baseret på Baumans flydende modernitetsperspektiv. Artiklen illustrerer hvordan man med Baumans begreber om synoptisk magt og styring, individualisering og fællesskab kan analysere og forstå betydningen af løbekultur. Den Bauman-inspirerede analyse giver ny forståelse af individualiserede fællesskabsformer, som kan give bud på hvordan idrætspolitik kan udvikles.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


HENRIK PEDERSEN (f. 1962) er Cand. Psych og Master i Idræt og Velfærd fra Københavns Universitet. Arbejder som konsulent i DBU og DGI, og har igennem årene arbejdet med coaching af ledere, trænere, idrætsudøvere og teams.

LONE FRIIS THING (f. 1964) er lektor og sektionsleder, på Institut for Idræt og ernæring, Københavns Universitet.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message