Topic: Swedish sports, sport policy and sport studies

The topical pages gather articles, book reviews and other material from idrottsforum.org about a particular topic of sport studies, such as ”action sports”, “sport history”, “gender, sex and sports” or “tennis”. The topical page contains links to published texts relevant to the topic in question.


Articles

Alsarve, Daniel Den demokratiska idrottens motsägelsefulla karaktär (111214)
Alsarve, Daniel, Johan Jakobsson & Jens Helgesson Idrottsundervisning och maskulinitetens hegemoni: Genus och inflytande i gymnasieskolans ämne ”Idrott och hälsa” (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol 8 2017)
Alsiö, Martin The Hooligans’ Death List: A global search for accountability between accidents and intentions (130118)
Alsiö, Martin Why Hooligans Love Their Soccer (130208)
Alsiö, Martin Tre fördömda män (130220)
Alsiö, Martin Lära för läktarlivet – om hur Sveriges första hejarklack firade 100 år (130314)
Alsiö, Martin Suggestions on hooliganism: Global Inspirations and a Theory of Non-Violence (130321)
Andersson, Frida, Fredrika Vångell & Leif Yttergren Orienteringsträning i förändring? En komparativ studie av orienteringsträningen på elitnivå på 1980-talet och 2010 110511)
Andersson, Petra & Susanna Radovic Elitridsport som en paus från barnen? En undersökning av könsstereotyper i dagspressens rapportering av ridsport (110608)
Andreasson, Jesper Between Performance  and Beauty: Towards a sociological understanding of trajectories to drug use in a gym and bodybuildning context (published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 4, 2013)
Andreasson, Jesper & Thomas Johansson From exercise to “exertainment”: Body techniques and body philosophies within a differentiated fitness culture (published 150513  in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 6, 2015)
Backman, Jyri ”Ticket Touting” – utgör det ett problem inom svensk fotboll? (091125)
Berglöf, Maria Finansiering och tränarutveckling inom svensk elitfriidrott (110216)
Bladh, Greta Hard Body 2.0 – The Construction of the Fitness Subject: An Analysis of Swedish Fitness Blogs (150224)
Carlsson, Bo Idrottens förrättsligande (040113)
Carlsson, Bo En essä om golfturism, The Anti-Golf Movement och golfbanor med KRAV-märkning (041109)
Carlsson, Bo & Kristin Fransson Youth Sports, Official Sports Policy, and Children’s Rights in Society (051130)
Carlsson, Bo Hur dömer domarjäveln? En studie av det problematiska beslutsfattande (060606)
Carlsson, Bo & Isabella Grujoska Sport for Life: Sport as a Tool for Development ( 071107)
Carlsson, Bo Jag tvivlar på idrottsvetenskapen! (141202)
Carlsson, Bo Vad bör idrottssociologin göra? (150210)
Carlsson, Bo & Martin Svensson Masterchef and the ‘Sportification’ of Popular Culture… and Society (150930)
Johan Carlsson Authenticity – a major concern in sports (170515)
Dahlén Peter Helskogs monster (artikel 030606)
Dahlén Peter  Beckham – mannen, myten, varumärket (artikel 031209)
Dahlén Peter  Klasskamp och tvedräkt: Rugbysportens väg från amatörism till professionalism (artikel 041026)
Dahlén Peter Fotbollsfans i televisionsåldern (artikel 050606)
Dahlén, Peter Om bilden av NHL i ishockeyfilmer 1970–2005 (171211)
Ekholm, David Research on Sport as a Means of Crime Prevention in a Swedish Welfare Context: A Literature Review (published 131017  in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 4, 2013)
Ekman, Camilla Idrottens språk – ett verktyg för morgondagens skola (100606)
Eliassi, Barzoo, Dan-Erik Andersson & Leif Stenberg Fotbollströjor, terror och tillhörighetspolitik (140521)
Enoksen, Eystein, Per Göran Fahlström, Bjørn Tore Johansen, Carl-Axel Hageskog, Jens Behrend Christensen & Rune Høigaard Perceptions of leadership behavior and the relationship to athletes among ­Scandinavian coaches (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Ericsson, Ingegerd Golfträning för barn och unga med funktionsnedsättning: En motorikstudie i Oxie golfklubb (130930)
Ericsson, Ingegerd & Margareta Cederberg Fysisk aktivitet bland ungdomar som inte uppnår grundskolans mål: En enkätundersökning bland IV-elever i Malmö 2008 (110330)
Ericsson, Ingegerd & Magnus K. Karlsson Daily Physical Education Improves Motor Skills and School Performance: A Nine-Year Prospective Intervention Study (120509)
Ericsson, Ingegerd & Magnus K. Karlsson  Daglig undervisning i idrott och hälsa förbättrar motorik och skolprestationer: En nioårig interventionsstudie (140123)
Fellers, Joakim På egna ben: En motivanalytisk studie av Svenska handikappidrottsförbundets bildande(100512)
Fransson, Kristin Children’s Sport, a Question of Rights? Children, Childhood and the Swedish Sports Movement (090429)
Fundberg, Jesper & Lars Lagergren Varför är det tjejer som spelar damfotboll? Om formande, genus och (re-)produktion av ojämställd idrott (publicerad 150903 i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 6 2015)
Grahn, Karin Flickor och pojkar i text och bild: Konstruktioner av genus i idrottens läromedel (artikel 080903)
Grahn, Karin Interpretative repertoires of performance: Shaping gender in swimming (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 6, 2015)
Grahn, Karin Genusrelationer i samtränad fotboll: Gränser och utmaningar i ett Idrottslyftsprojekt (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017)
Hafen, Niklas Idrott, demokrati och internationellt fredsarbete: Betydelsen av och motiven till föräldrars och ledares engagemang i Open Fun Football Schools i Skopje, Makedonien (100922)
Hafen, Niklas Idrott för utveckling och fred – en litteraturöversikt (111012)
Hansson, Bo Om sportfrimärken (170321)
Hansson, Oana Elevers motivation för att deltam i skolämnet idrott och hälsa: En intervjuundersökning bland gymnasieelever med särskilda behov på IV-program (100421)
Haraldson, Kajsa Är idrottsplatserna till för alla? (110216)
Hedenborg, Susanna & Gertrud Pfister Écuyères and “doing gender”: Presenting Femininity in a Male Domain – Female Circus Riders 1800–1920 (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 25–47)
Hedenborg, Susanna “… and Allah took a handful of Southerly wind… and created the horse”: The history of international equestrian sports (140613)
Hellborg, Anna Maria Konståkning ur ett genusperspektiv: Maskulinitet och femininitet i kvinnlig och manlig singelåkning (110216)
Hellborg, Anna Maria The challenges of Women’s Professional Soccer in the USA: A theoretically and empirically informed discussion (121126)
Hemstad, Hanna & Marie Öhman ”Jag har ansträngt mig så himla mycket och mår så himla dåligt och ändå är det ingen som ser”: Elever med anorexia nervosa möter skolämnet idrott och hälsa (100512)
Hertting, Krister & Inger Karlefors Entrance into Swedish Children’s Sports: Newly-migrated children’s perspective (160125)
Hjelm, Jonny ”Den brutala tävlingsidrotten”: Svensk idrottsforskning om konkurrens och gemenskap inom idrotten (101215)
Hjelm, Jonny Idrott på lek och allvar (120125)
Hjelm, Jonny Den svenska statens stöd till idrotten 2012 (130911)
Hjelm, Jonny Idrottens logiker: En kritisk granskning av den svenska idrottsforskningens Bourdieu-inspirerade logikteori (140828)
Hjelm, Jonny The Aristocratic Taste for Sport among Swedish Sport Researchers (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 8 2017, 2017-03-02)
Hoff, David Dopning utanför idrotten – individualisering och muskulösa skönhetsideal: En studie av dopning i grundskola, gymnasium och på gym i Kalmar kommun (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 4, 2013)
Håman, Linn, Natalie Barker-Ruchti, Göran Patriksson & Eva-Carin Lindgren The framing of orthorexia nervosa in Swedish daily newspapers: A longitudinal qualitative content analysis (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 7, 2016)
Janzon, Ellis, Hannele Piirainen & Ingrid Bolmsjö Fysiskt aktiva utrikesfödda kvinnor i Sverige: Vad motiverar dem att börja och att fortsätta? (130613)
Janzon, Ellin & Jennie Holgersson Hur medvetna är företrädarna för idrottsorganisationerna om invandrarkvinnors behov och synsätt när det gäller fysisk aktivitet? En kvalitativ intervjustudie med representanter från Malmö stads motions- och idrottsorganisationer (140430)
Johnsson, Mats Parkour – livsstil eller modern urban idrottslig aktivitet? (090606)
Jonsson, Cecilia, Marie Eriksson & Evelina Källberg Gymnastikflickor och ishockeybrudar – genus i två idrottsföreningar (150414)
Jonsson, Linus, Natalia Stambulova, Karin Weman-Josefsson & Athanasios G. Papaioannou Exploring exercise behavior and well-being of Swedish university students: A self-determination perspective (130416)
Jönsson, Emelie ’’Vi säger hej och välkommen, på med skorna’’: En kvalitativ studie om hur idrottsföreningar bemöter nyanlända invandrare (161116)
Jönsson, Kutte Cyborgatleterna är här?! Om genus, ”genfuskare” och idrottens hybrider (050831)
Jönsson, Kutte Djuren, sporten och etiken (081001)
Jönsson, Kutte Humans, Horses, and Hybrids: On Rights, Welfare, and Masculinity in Equestrian Sports (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 49–69)
Jönsson, Kutte Naturen, sporten och etiken (121010)
Jönsson, Kutte Fascistisk estetik och olympiska ideal (140114)
Jönsson, Kutte Idrott och interpellation: Om tränares talhandlingar i tre sporter (170605)
Karlsson, Jesper Ishockeyns kön: Föreställningar om kropp och kön inom ishockey som kulturell praktik (161121)
Kilger, Magnus & Mats Börjesson Searching for Talent: The Construction of Legitimate Selection in Sports (published 151013 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 6, 2015)
Lagergren, Lars & Jesper Fundberg På väg mot eliten: Vad kan förväntas av kvinnliga idrottare? (151125)
Lambertz, Göran Rättvisa inom idrotten (110309)
Larneby, Marie Skolämnet för kroppsövning: En maktanalys av lärarkårens fackliga tidskrift 1961–2012 (121120)
Leback, Hanna Kriskommunikation eller kris i kommunikationen: En ideell fotbollsförenings mediehantering under en skatteskandal (091021)
Lidström, Isak Skidåkning och manlighet mellan nationalromantik och idrottsrörelse (160209)
Lundgren, Charlotte Ridtränares kommunikation under privatlektioner i dressyr: En samtalsanalytisk studie (published 201-09-15, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 8, 2017)
Lundquist Wanneberg, Pia Sport’s Moral Contracts: An Analysis of Swedish Sport 1930 to 1950 (150522)
Melin, Roger Dopning och sanningsenlighet: Ett försök att rättfärdiga dopningsförbudet inom idrotten (050118)
Melin, Roger Instrumentalization of the Body in Sports (131118)
Mäkinen, Jarmo Idrottsorganisation och offentligt stöd: En jämförelse mellan Finland, Norge och Sverige(110126)
Palmås, Karl Bodies Without Bodhis: Towards a Philosophy of Surfing (130123)
Peterson, Tomas Selektions- och rangordningslogiker inom svensk ungdomsfotboll (040831)
Peterson, Tomas Landskrona BoIS som uppfostrings- och utbildningsmiljö (050208)
Peterson, Tomas The Professionalization of Sport in the Scandinavian Countries (080220)
Peterson, Tomas TEMA Den svenska idrottsstödsutredningen: En kort sammanfattning (081015)
Peterson, Tomas Swedish Soccer is Searching for Talent but Finding Age (090429)
Peterson, Tomas The double articulation of the Relative Age Effect on Swedish Football players (141216)
Peterson, Tomas et al. Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (171204)
Radmann, Aage Att äga en (huligan-)berättelse: Mediers konstruktion av fotbollsvåld (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol 3, 2012)
Rodis, Anastasios G. Swedish Swimmers’ Perception of Parental Involvement (131126)
Rämme, Ulf Does Artificial Turf Matter? Estimating the Impact of Artificial Turf on Goal Production and Game Outcomes in Swedish elite football for men (150615)
Schenker, Katarina För en kritisk didaktik inom idrottslärarutbildningen (090429)
Skogshus, Janette Ridsport och genus: En kvalitativ granskning av tidningen Min häst (170522)
Snögren Johansson, Elin En fri arbetstagare? Om det internationella transfersystemet för elitfotbollsspelare inom EU, särskilt om förtida uppsägning av anställningsavtal (090520)
Stark, Tobias Från “lappjävel” till ”the King”: Börje Salming, NHL, och den svenska modellen (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017, 171128)
Sund, Bill Giro d’Italia – ett av två hegemoniska cykellopp (110608)
Trondman, Mats Skrattspegelns vackra förlorare: Fotbollspoesi, delaktighet och poetisk rättvisa (120215)
Wahlgren, Lina Upplevelser av färdvägsmiljöer vid arbetspendling med cykel (131211)
Wijk, Johnny De ”glömda” mästerskapen i Oslo 1946: Om tävlingarna när Europas idrottare åter kunde mötas efter krigets slut och om medaljerna som Arne Andersson aldrig fick ta (090520)
Wijk, Johnny Det folkliga genombrottet för tennis i TV-sofforna: Om Janne Lundqvist, Uffe Schmidt och de första TV-sända Davis Cup-matcherna från Båstad i början av 1960-talet (100217)
Wijk, Johnny Idrottens framgångsspiral: Om orsakssamband och framgångsfaktorer utifrån exemplen svensk tennis och svensk golf och deras parallella framgångsberättelser (101215)
Wijk, Johnny Kvinnor som utmanar män: Om elitidrottskvinnor som idrottsproffs, medieobjekt och celebriteter, samt om uppståndelsen kring idrottsliga ”könskamper” utifrån exemplen Billie Jean King och Annika Sörenstam (artikel 130917)
Zuiderveld, Maria Sex, Football and the Media – The Case of South Africa and the 2010 FIFA World Cup  (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 4, 2013)

Book reviews

100 MFF:are Håkan Malmström Västerås: Sportförlaget 2010 (Ulf Svenning 101103)
100 år med allsvensk fotboll Martin Alsiö Västerås: Idrottsförlaget 2011 (David Olsen 120307)
200 år av kroppsbildning: Gymnastiska centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan 1813–2013 Hans Bolling & Leif Yttergren (red) Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2013 (Jørn Hansen 131219)
scottAfrican Footballers in Sweden: Race, Immigration, and Integration in the Age of Globalization Carl-Gustaf Scott Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2015 (Peter Alegi 160226)
Att göra tudelning: Om att synliggöra och diskutera ämnet idrott och hälsa för de yngre åldrarna ur ett genusperspektiv Inga Oliynyk Malmö: Malmö högskola 2014 (Owe Stråhlman 161122)
Att träna och tävla är komiskt: Sport enligt svenska fiktionsfilmer 1930–2015 Margareta Rönnberg Visby: Filmförlaget 2015 (Birger Hedén 160413)
Det assyrisk-syrianska fotbollsundret Robert Erickson Stockholm: GML Förlag 2010 (Torbjörn Andersson 110420)
Backe upp och backe ner: Svensk cykelsport och cykelhistoria i ett internationellt perspektiv Bill Sund Malmö: idrottsforum.org 2012 (Klaus Nielsen & Aage Hoffman 130221)
Blå Boken 100 år: 1908–2008 Lars-Gunnar Björklund et al (red) Stockholm: Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande 2008 (Frank Östergren 090606)
Bosöns kokbok Petra Lundström, Emma Lindblom & Katarina Löfgren (foto) Stockholm: SISU Idrottsböcker 2012 (Lotta Wendel 171207)
Broderskap i näringslivet: En studie om homosocialitet i Kung Orres Jaktklubb 1890–1960 Therese Nordlund Edvinsson Lund: Sekel Bokförlag 2010 (Leif Yttergren 101124)
Dans i skolan: Om genus, kropp och uttryck Anna Lindqvist Umeå: Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet 2010 (Torun Mattsson 140430)
De första 116 åren: Boken om AIK Fotboll 1897–2012 Hans Bolling & Anders Johrén Stockholm: AIK Fotboll AB 2012 (David Holt Olsen 130925)
Det riktiga landslaget Moa Svan Stockholm: Leopard Förlag 2015 (Torbjörn Andersson 160127)
ronnbackDet är väl typiskt tjejer: Om basket, kropp och femininitet Julia Rönnbäck Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2015 (Karin Lindelöf 160301)
Etta på bollen: Historien om Öxabäcks damlag Daniel Svensson & Florence Oppenheim Landvetter: Oppenheim Förlag 2015 (Jonny Hjelm 151119)
Expressiva dansuppdrag: Utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa Torun Mattsson Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2016 (Britt-Marie Styrke 171025)
Fitnessrevolutionen: Kropp, hälsa och gymkulturens globalisering Jesper Andreasson & Thomas Johansson Stockholm: Carlssons 2015 (Morten Renslo Sandvik 161207)
Flickor och pojkar i idrottens läromedel: Konstruktioner av genus i ungdomstränarutbildningen Karin Grahn Göteborg: Göteborgs universitet 2008 (Suzanne Lundvall 090606)
Folkhemmet på is: Ishockey, modernisering och nationell identitet i Sverige 1920-1972 Tobias StarkMalmö: idrottsforum.org 2010 (Johnny Wijk 101215)
Football and Management: Comparison between Sport and Enterprise Sten Söderman Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2013 (Hallgeir Gammelsæter 130508)
Friluftshistoria: Från «härdande friluftslif» till ekoturism och miljöpedagogik Klas Sandell & Sverker Sörlin(red) Stockholm: Carlssons 2008 (Erik Backman 110126)
Föreställningar om kroppen: Kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori Håkan Larsson & Birgitta Fagrell Stockholm: Liber  2010 (Charlotte Svendler Nielsen 130418)
The Global Gym: Gender, Health and Pedagogies Jesper Andreasson & Thomas Johansson Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2014 (Morten Renslo Sandvik 161207)
Gör det bättre själv om du kan! Forskning och praktiska råd till föräldrar med idrottande barn Johan Fallby Saltsjö-boo: Pintxo förlag 2015 (Thomas Westerberg 160825)
Huliganlandskapet: Medier, våld och maskuliniteter Aage Radmann Malmö: Malmö högskola 2013 (Hans Kristian Hognestad 130320)
Hur är det i praktiken? Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa Håkan Larsson, Suzanne Lundvall, Jane Meckbach, Tomas Peterson & Mikael Quennerstedt (red) Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2016 (Ingegerd Ericsson 170214)
Hyllade kroppar: Idrotten i arkiven Åsa Karlsson (red) Stockholm: Riksarkivet 2012 (Poul Porskær Poulsen 130605)
Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar Ann-Cathrine Bramhagen & Anna Carlsson (red) Lund: Studentlitteratur 2013 (Mikael Londos 140529)
Hästkarlar, hästjejer, hästälskare: 100 år med Svenska Ridsportförbundet Susanna Hedenborg Strömsholm: Svenska Ridsportförbundet 2013 (Petra Andersson 140424)
I ständig strävan efter framgång? Föreningsdemokratins innehåll och villkor i Örebro Sportklubb 1908–89 Daniel Alsarve Örebro: Örebro universitet 2014 (Leif Yttergren 141030)
I sulky och sadel: Trav- och galoppsportens 1900-talshistoria Mats Greiff & Susanna Hedenborg (red) Stockholm: Carlssons 2007 (Leif Yttergren 090606)
I takt med tiden?: Perspektiv på idrottslärarutbildning i Skandinavien Erik Backman & Lena Larsson (red) Lund: Studentlitteratur 2013 (Øyvind Førland Standal 141008)
Idéer för idrottsutveckling Josef Fahlén & Staffan Karp (red) Stockholm: SISU Idrottsböcker 2015 (Jørn Hansen 160901)
Idrott under 5000 år Jan Lindroth Stockholm: SISU Idrottsböcker 2011 (Kristian Gerner 120307)
Idrott under 5000 år Jan Lindroth Stockholm: SISU Idrottsböcker 2011 (Anders Östnäs 120307)
Idrott – och helst lite mer idrott: Idrottslärarstudenters möte med utbildningen Lena Larsson Stockholm: Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner, Stockholms universitet 2009 (Torun Mattsson 120307)
Idrottarens återhämtningsbok: Fysiologiska, psykologiska och näringsmässiga fakta för snabb och effektiv återhämtning Göran Kenttä & Michael Svensson (red) Stockholm: SISU Idrottsböcker 2008 (Johan Fallby 091021)
wiren-akessonIdrottens akademisering: Idrottsvetenskaplig kunskap inom forskning, utbildning och på arbetsmarknaden Joakim Wirén Åkesson Malmö: Malmö högskola 2014 (Bjarne Ibsen 151014)
Idrottens anläggningar: Ägande, driftsförhållanden och dess effekter Josef Fahlén & Paul Sjöblom Stockholm: RiksidrottsFörbundet 2008 (Hans Lundberg 100331)
Idrottens karriärövergångar Sverker Bengtsson & Johan Fallby Stockholm: SISU Idrottsböcker 2011 (Johan Wikman 121230)
Idrottens rättskulturer: Rättssociologiska och idrottsvetenskapliga essäer och exkurser Bo CarlssonMalmö: idrottsforum.org 2009 (Göran Lambertz 101013)
Idrottens spelberoende: Idrottsrörelsens offentliga stöd via spelmarknaden 1990–2009 och dess idrottspolitisks konsekvenser Johan R. Norberg Malmö: Arx Förlag 2016 (Jørn Hansen 171208)
Idrottsledarskap Peter Hassmén & Nathalie Hassmén Stockholm: Natur & Kultur 2010 (Karin Josefsson 101124)
Idrottsplatsen i våra hjärtan: En k-spaning på genuina idrottsplatser från söder till norr Göran Willis, Ronald Åman & Mats Tallkvist Malmö: Arx Förlag 2016 (Nils-Olof Zethrin 171214)
Idrottsutövandets estetik: En narrativ studie av meningsskapande och lärande Ninitha Maivorsdotter Örebro: Örebro universitet 2011 (Torun Mattsson 121031)
Idrottsvetenskap: En introduktion Susanna Hedenborg (red) Lund: Studentlitteratur 2016 (Lone Friis Thing 160503)
Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder Nathalie Hassmén & Peter Hassmén Stockholm: SISU Idrottsböcker 2008 (Joakim Åkesson 090520)
Ingenting är omöjligt: Mora IK 75 år Stellan Kvärre & Anders Norin Västerås: Idrottsförlaget 2010 (Tobias Stark 110608)
Iscensättandet av Solskensolympiaden: Dagspressens konstruktion av föreställda gemenskaper vid Stockholmsolympiaden 1912 Christian Widholm Umeå: h:ström 2008 (Jørn Hansen 100217)
Jag hör till de få som kan leva: En bok om supporterkultur Katarina Kuick & Björn Qvarfordt Stockholm: Ordblandning Förlag 2013 (Torbjörn Andersson 141007)
lojohanssonJag tvivlar på idrotten Ivar Lo-Johansson Malmö: Arx Förlag 2014 (Birger Hedén 150611)
Julmatchen på västfronten: Fotboll i Ingen mans land 1914 Pehr Thermaenius Stockholm: Atlantis 2014 (Torbjörn Andersson 141127)
Kamp om bollen: Brukslagen, arbetarlagen och kamratklubbarna Tomas Ekman & Gerhard JanssonStockholm: Bilda Förlag 2008 (Martin Alsiö 090520)
Klungan och barndomens sociala rum: Socialt gränsarbete och figurationer i rastfotbollen Kalle JonassonMalmö: Malmö högskola 2009 (Julia Rönnbäck 111214)
Den koloniala simskolan Axel Andersson Göteborg: Glänta 2016 (Katarina Schenker 170202)
Kommunikativt entreprenörskap: Underhållningsidrott som totalupplevelse före, under och efter formeringen av den svenska upplevelseindustrin 1999–2008 Hans Lundberg Växjö: Växjö University Press 2009 (David Cardell 100217)
Kreativ coaching: När det snurrar i bollen PG Fahlström & Carl-Axel Hageskog Stockholm: SISU Idrottsböcker 2010 (Frode Moen 110511)
anderssonKung fotboll: Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950 Torbjörn Andersson Malmö: Arx Förlag 2014 (David Holt Olsen 150227)
Kvinnor i skånsk idrott 1908–2008 Anne-Lis Nilsson & Roger Gottfridsson Malmö: Skånes Idrottsförbund 2009 (Björn Sandahl 100310)
Kyrkan och idrotten under 2000 år: Antika, medeltida och moderna attityder till idrott Martin Nykvist & Alexander Maurits (red) Malmö: Universus Academic Press 2015 (Dagmar Dahl 160609)
Ledning av idrottsföreningar: Berättelser från gräsrotsnivå Magnus Forslund Stockholm: Liber  2012 (Simon Junström 130905)
Leka för livet Lars H Gustafsson Stockholm: Norstedts 2013 (David Wästerfors 140110)
Lärarkulturer och professionskoder: En komparativ studie av idrottslärare i Sverige och GreklandKonstantin Kougioumtzis Göteborg: Göteborgs universitet 2006 (Jan-Eric Ekberg 090902)
Man talar om jämställd idrott: Om jämställdhetssamtal med manliga idrottsledare och förutsättningar för jämställd idrott Matthis Kempe-Bergman Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2014 (Anna Maria Jennerheim Hellborg 161012)
Matchen som aldrig ägde rum: och ytterligare åtta kapitel om idrott, etik och politik Kutte JönssonVästerås: ICA Bokförlag 2010 (Ulf Svenning 111102)
Mellan fysisk bildning och aktivering: En studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9 Jan-Eric EkbergMalmö: Malmö högskola 2009 (Birgitta Fagrell 091111)
zethrinMellan masskonsumtion och folkrörelse: Idrottens kommersialisering under mellankrigstiden Nils-Olof Zethrin Örebro: Örebro University 2015 (Mats Greiff 160107)
Nationens väl och kroppens fostran: En biografi om idrottsledaren, militären och radiomannen Bertil Uggla Peter Dahlén Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2016 (Johnny Wijk 160512)
Nedsläpp: Från spolade uterinkar till hockeytempel. Berättelser om klubbarna i nordvästra Skåne Hasse Sjöström (red) Helsingborg: Helsingborgs Idrottsmuseum 2016 (Tobias Stark 170404)
Ordination motion: Vägen till bättre hälsa Jon Karlsson, Agneta Ståhle & Eva Jansson (red) Stockholm: Brombergs 2009 (Fredrik Offerlind 110216)
Oss håller inga bojor, oss binder inga band!: På långritt i 1920-talets Europa med Linde Klinckowström-von Rosen Jan Mårtenson & Susanna Giraud Stockholm: Bonnier Fakta 2013 (Susanna Hedenborg 140204)
Paragrafer, pokaler och politiska inkast: Idrottsdistriktet Värmland 1900–1940, omvärld och formering Bode Janzon Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2016 (Leif Yttergren 161214)
Pelle Lindbergh Thomas Tynander Saltsjö-boo: Pintxo förlag 2017 (Tobias Stark 171127)
Praktisk idrottspsykologi Peter Hassmén, Göran Kenttä & Henrik Gustafsson Stockholm: SISU Idrottsböcker 2009 (Joakim Ingrell 101103)
tolvhed-pa-damsidanPå damsidan: Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920–1990 Helena Tolvhed Göteborg: Makadam förlag 2015 (Gerd von der Lippe 160310)
På spaning efter idrottsdidaktik Katarina Schenker Malmö: Malmö högskola 2011 (Håkan Larsson 110608)
Ridlärares pedagogiska praktik: En verksamhetsteoretisk studie Susanne Lundesjö Kvart Uppsala: Uppsala universitet 2013 (Petra Andersson 161117)
Rörelseförmåga i idrott och hälsa: En bok om rörelse, kunskap och lärande Gunn Nyberg & Håkan Larsson Lund: Studentlitteratur 2016 (Øyvind Førland Standal 170510)
Rörelser i rörelse: En bok om föreningars, förbunds och organisationers utveckling Andreas Hagströmet al Stockholm: SISU Idrottsböcker 2008 (Cecilia Stenling 110831)
Sigge Bergman: Porträtt av en idrottsledare Mats Bergman & Anders Bergman Västerås: Sportförlaget 2008 (Christer Ericsson 090606)
Smak för motion: Fysisk aktivitet som livsstil och social markör Lars-Magnus Engström Stockholm: Stockholms universitets förlag 2010 (Charlotte Østergaard 110608)
Sport as a Means of Responding to Social Problems: Rationales of Government, Welfare and Social Change David Ekholm Linköping: Linköping University 2016 (Alan Bairner 171122)
”Spela fotboll bondjävlar!”: En studie av svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början. Del 1 Helsingborg, Landskrona, Malmö, Listerlandet, Växjö och Göteborg Torbjörn AnderssonStehag: Symposion 2011 (Matti Goksøyr 120418)
”Spela fotboll bondjävlar!”: Svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början Torbjörn Andersson Stehag: Östlings Bokförlag Symposion 2016 (Matti Goksøyr 170308)
Spela vidare: En antologi om vad som får unga att fortsätta idrotta Johan R. Norberg et al Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2013 (Jonny Hjelm 130911)
Spelet på fältet: Relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid Mikael Londos Malmö: Malmö högskola 2010 (Øyvind Førland Standal 101013)
Stadion och Zinkensdamm: Stockholms idrottspublik under två sekler Mats Hellspong Stockholm: Stockholmia förlag 2013 (Jesper Fundberg 150517)
Statens stöd till idrotten: Uppföljning 2012 Johan R. Norberg Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2013 (Jonny Hjelm 130911)
hellspongStockholmsolympiaden 1912: Tävlingarna – människorna – staden Hans Bolling & Leif Yttergren (red) Stockholm: Stockholmia förlag 2012 (Jørn Hansen 130206)
Stå upp när det blåser: Hur lagidrotten kan verka för inkludering mot homofobi och våld Sofia B. Karlsson Saltsjö-boo: Pintxo förlag 2017 (Marie Larneby 171019)
Den svenska sporthjälten: Kontinuitet och förändring i medieberättelsen om den svenska sporthjälten från 1920-talet till idag John S. Hellström Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2014 (Ansgar Molzberger 160318)
Så funkar ungdomsfotboll: Om gemenskap och konflikter i världens roligaste sport Fredrik Sundqvist Solna: Svenska FotbollFörlaget 2013 (Thomas Westerberg 140905)
Talangutveckling eller talangavveckling? Tomas Peterson Stockholm: SISU Idrottsböcker 2011 (Mette Krogh Christensen 120328)
Till häst: Ridundervisningen vid Uppsala universitet 350 år Marianne Andersson & Johan Sjöberg (red) Uppsala: Uppsala universitet 2013 (Susanna Hedenborg 140204)
Träna är livet: Träning, utbildning och vetenskap i svensk friidrott, 1880–1995 Leif Yttergren Malmö: idrottsforum.org 2012 (Torsten Buhre 130226)
Tröjorna i taken: Hissade tröjor och pensionerade tröjnummer i SHL, Hockeyallsvenskan, Hockeyettan och NHL Lars Ingels Västerås: Sportförlaget 2016 (Tobias Stark 171108)
Va för jävla pack e ni?: Berättelsen om Stockholms fotbollsklackar Magnus Hagström, Peter Johansson & Carl Jurell Stockholm: Imperial Publishing 2010 (Torbjörn Andersson 101124)
Vad betyder OK+? En studie om lärares dokumentationsarbete i ämnet idrott och hälsa Rickard Håkanson Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2015 (Lena Larsson 161111)
En vandring längs välviljans väg: En studie om idrott och internationellt utvecklingsarbete genom de skandinaviska exemplen LdB FC For Life i Sydafrika och Open Fun Football Schools i Moldavien Niklas Hafen Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2016 (Ulf Jonsson 171018)
Vasaloppet – resan från skidtävling och skidlöpare till produkter och kunder: En studie om kommersialisering och professionalisering Joacim Larsson von Garaguly Stockholm: Handelshögskolan i Stockholm 2016 (Isak Lidström 161028)
Vi som är från Göteborg åker aldrig hem med sorg Anders Kjäll, Mathias Henriksson (red), John Pettersson & Johan Elisson Göteborg: Supporterklubben Änglarna 2014 (Torbjörn Andersson 150319)
Vilka har Sveriges bästa hejarklack Robert Lindberg, Patrik Persson & Peo Ek Göteborg: Bakaou Produktion 2012 (Torbjörn Andersson 130918)
Vilka stannar kvar och varför?: En studie om ungas föreningsidrottande under uppväxtåren Britta Thedin Jakobsson Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2015 (Louis Palmgren 161027)
Vilka vill spola kröken? En studie av idrott och alkohol från mellankrigstid till millennieskifte Lennart Johansson Eget förlag 2010 (Åke Andrén-Sandberg 120125)
Vägledning till Solskensolympiaden Åke Jönsson Stockholm: Klocktornet Media AB 2012 (Jørn Hansen 130206)
Ways of knowing in ways of moving: A study of the meaning of capability to move Gunn Nyberg Stockholm: Stockholm University 2014 (Charlotte Svendler Nielsen 170309)
lidstromZorn, kyrkloppen och idrottsrörelsen: Kampen om längdskidåkningen i Vasaloppets förhistoria Isak Lidström Mora: Zornmuseet 2015 (Eivind Å. Skille 151104)
Är idrott nyttigt? En antologi om idrott och samhällsnytta Johan Hvenmark (red) Stockholm: SISU Idrottsböcker 2012 (Johan Carlsson 141001)

Features

Ahlberg, Annika & Sofia Sebelius Rapport från SVEBI-konferensen 2012: ”Perspektiv på idrottens prestationssystem” (130111)
Alm, Jens, Anna Maria Hellborg, Joakim Ingrell, Marie Larneby & Gabriella Thorell Idrottsforskning i tiden. Konferensrapport från SVEBI:s årskonferens 20-21 november, 2013 (131201)
Alsiö, Martin Swedish Football’s 10 Biggest Mistakes (150916)
Andersen, Michael Which sports nation is best in Scandinavia? A new report from SNE (170812)
Backman, Jyri Perspektiv på NHL:s historiska framväxt (171127)
Bolling, Hans Tre utredningar om staten och idrotten (081212)
Eliasson, Annika Svenska hockeyligan och den svenska idrottsmodellen på kollisionskurs (140107)
Eliasson, Annika Vilken roll spelar idrotten inom politiken? En betraktelse OS- och VM-våren 2014 (140516)
Ingegerd Ericsson Rapport från Idrottslärarstämman i Luleå 18–19 mars 2011 (110420)
Ericsson, Ingegerd Hälsoekonomiska argument för mer idrottsundervisning i skolan (131114)
Ericsson, Ingegerd MUGI i Sydafrika (141029)
Ericsson, Ingegerd MUGI-modellen för motorisk träning (150220)
Ericsson, Ingegerd Öppet brev till Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin från Ingegerd Ericsson (161116)
Ericsson, Ingegerd Motoriklek, fysisk aktivitet och lärande – en forskningsöversikt (170616)
Hellborg, Anna Maria Professionell idrott för kvinnor – en (o)möjlig ekvation? Ett avhandlingsprojekt (feature 130419)
Jönsson, Kutte När Zlatan blev en den av konsthistorien (160112)
Ljunggren, Jens, Paul Sjöblom och Bill Sund Dags för ett historiskt grepp på svensk dopning och antidopningspolitik | Dopning i Sverige: ett historiskt forskningsprojekt (131206)
Nilsén, Åke Fältanteckningar: På utflykt med bouldrare (120215)
Nilsén, Åke Fältanteckningar: På utflykt med sportdykare (131003)
Katarina Schenker Konferensrapport: SVEBI, Kalmar 2009 (091216)
Katarina Schenker Spaningen efter idrottsdidaktik fortsätter: Svar till Håkan Larsson (110921)
Katarina Schenker & Joakim Åkesson Konferensrapport: SVEBI 2010 (101215)
Carl-Gustaf Scott Bajen, Gnaget och Bananerna (121123)
Sund, Bill Den fjärde cykelnormen – “omertà” (130228)
Sund, Bill EM – ett allt viktigare fotbollsevent (168527)
Sund, Bill Fotbolls-EM 2016: Den defensiva fotbollens triumf (160819)
Sund, Bill Det franska valets stora betydelse – även för sporten (170419)
Svensson, Robert Rapport från Workshop för idrottshistorisk forskning, Örebro, 22–23 oktober, 2015 (151118)
Tolvhed, Helena Rapport från det idrottshistoriska nätverksmötet vid Stockholms universitet den 2–3 november 2017 (171124)
Östnäs, Anders 40 år med SVEBI – några sammanfattande reflektioner fritt ur minnet ((160221)

Journals

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message