Sociology of Sport Journal


Tidskriften
Sociology of Sport Journal (SSJ) publiceras av Human Kinetics, USAs främsta specialförlag för idrottsvetenskaplig litteratur och läromedel inom idrott och fysisk bildning. SSJ är den officiella akademiska tidskriften för de nordamerikanska idrottssociologernas sällskap, North American Society for the Sociology of Sport, NASSS. NASSS grundades 1978, i anslutning till ett idrottssociologiskt symposium på University of Minnesota. När symposiet avslutades ställde sig Andrew Yiannakis upp och föreslog bildandet av en förening för idrottssociologi, och en grupp som höll med samlades i ett angränsande rum, valde en styrelse och uppdrog åt denna att sätta igång, genom att starta upp ett nyhetsbrev, börja samla medlemmar och ta in medlemsavgifter, planera en konferens och undersöka möjligheterna att ge ut en vetenskaplig tidskfrift.

Det skulle dröja till början på 80-talet innan tidskriftsidén började kunna realiseras. Vid den tiden varr NASS redan på god väg mot den stablia organisation den är idag. Man slöt avtal med det då ännu unga sportförlaget Human Kinetics (grundat 1973), och utgivningen inleddes 1984. Sedan mars det året har tidskriften uttkommit med fyra nummer per år, och befinner sig 2008 på volym 25, ett i sanning ståtligt jubileum.

Tidskriftens syfte är att stimulera och förmedla sociologisk forskning om sport. För att leva upp till sitt syfte publicerar SSJ artiklar med teoretisk eller empirisk tyngdpunkt, forskningsrapporter, bokrecensioner, och kritiska essäer. Artiklar är alltid referentgranskade. Om ett manus av redaktören anses falla inom tidskriftens utgivningspolicy skickas den till två referenter för anonym granskning. Medlemmar av NASSS får tidskriften som en av många medlemsförmåner; medlemsavgiften är 75 USD (eller lägre för vissa kategorier), medan prenumerationspriset är 60 USD för enskilda (300 USD för institutionen.

Annelies Knoppers, redaktör för Sociology of Sport Journal.
Redaktör för SSJ är docenten Annelies Knoppers, School of Governance and Organisation Studies (Bestuurs- en Organisatiewetenschap), Universiteit Utrecht. Recensionsredaktör är Kyle Kusz, University of Rhode Island, känd för forumets läsare genom boken Revolt of the White Athlete: Race, Media and the Emergence of Extreme Athletes in America. Till sin assistans har redaktör Knoppers därutöver ett redaktionsråd med 19 medlemmar, inkluderande en rad kända namn, bland andra David Andrews, Alan Bairner, David Leonard och Michael Silk. Alla rådsmedlemmar kommer från något engelskspråkigt land, såväl Storbritannien, Nya Zeeland och Kanada är representerade utöver USA, som har åtta av de nitton platserna. Nio, nästan hälften, är kvinnor – bästa könsfördelningen hittills i forumets tidskriftsserie. Alla rådsmedlemmar utom en är knutna till något universitet; Delia Douglas beskrivs som independant scholar.

Vi ska som vanligt titta på innehållet i nägra av de senaste numren; klicka på artikelns namn för att komma till dess abstract. Back to Basics: Class, Social Theory, and Sport av Alan Bairner (1/2007); The First Metrosexual Rugby Star: Rugby Union, Masculinity, and Celebrity in Contemporary Wales av John Harris och Ben Clayton (2/2007); Sport Volunteerism and Social Capital av Jean Harvey, Maurice Lévesque och Peter Donnelly (2/2007); Old Times There Are Not Forgotten: Sport, Identity, and the Confederate Flag in the Dixie South av Joshua Newman (3/2007); A Governmental Analysis of Children “at Risk” in a World of Physical Inactivity and Obesity Epidemics av Lisa McDermott (3/2007); Does Sport Foster Social Capital? The Contribution of Sport to Lifetyle of Community Participation av Thomas Perks (4/2007); New Media, Social Movements, and Global Sport Studies: A Revolutionary Moment and the Sociology of Sport av Brian Wilson (4/2007).

Årets första nummer av SSJ är ett temanummer om den sociala konstruktionen av ”fet”, med en rad intressanta artiklar, till exempel ”Big Girls Don’t Cry: Fitness, Fatness, and the Production of Feminist Knowledge” av Krista Scott-Dixon, Fatness, Fitness, and the Moral Universe of Sport and Physical Activity” av Cathy Zanker och Michael Gard, ”Unbearable Lessons: Contesting Fat Phobia in Physical Education” av Heather Sykes och Deborah McPhail, och ”Men, Physical Activity, and the Obesity Discourse: Critical Understandings From a Qualitative Study” av Lee Monaghan. Se hela innehållsförteckningen här.© Kjell E. Eriksson 2008

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann