Forskarprofil | Johan Fallby, Högskolan i Halmstad

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email

johan-fallby


Befattning

  • Idrottspsykologisk rådgivare i F.C. Köpenhamn. Medlem av idrottspsykologigruppen vid Högskolan i Halmstad.

Adress


Forskningsinriktning

  • Idrottspsykologi med fokus på elitidrott, prestationsutveckling och idrottspsykologisk rådgivning.

Pågående projekt

  • Psykisk hälsa och välmående hos elitfotbollsspelare (F.C. Köpenhamn och Högskolan i Halmstad).
  • Psykologiska faktorer i spelarutveckling – prestationsmiljö och psykisk hälsa kopplad till utveckling och prestation (F.C. Köpenhamn och Högskolan i Halmstad).
  • Mindfulness, Acceptance och Comittment som interventionsmodell för ökad prestation och preventivt arbete med skador (F.C. Köpenhamn och Högskolan i Halmstad).
  • Ledarskap och lärande i en fotbollsakademi (F.C. Köpenhamn och Högskolan i Halmstad).

Pågående projekt


På idrottsforum.org


Uppdaterad 2017-03-16

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message