Uppdaterad den 29 mars 2015

Nordiskt bokförlag för idrottsvetenskap

Bokförlaget idrottsforum.org är Sveriges enda idrottsvetenskapliga förlag, och ett av få i Norden med den inriktningen. Förlagsverksamheten bedrivs i nära samverkan med – men fristående från – idrottsforum.org, Nordens ledande resurs för samhällsvetenskaplig och humanistiskt idrottsforskning.

Förlaget välkomnar manus och bokförslag från hela Norden, och publicerar texter på danska, engelska, norska och svenska. Ambitionen är att korta tiden mellan färdigt manus och färdig bok. En sådan just-in-time-organisering av publiceringsverksamheten förutsätter en motsvarande organisering av den tekniska produktionen – det kallas print-on-demand, höghastighetskopiering av små upplagor efter hand som behov uppstår.

Krutet ska alltså läggas på innehållet i boken, snarare än på dess utformning. Med denna low cost-approach blir bokförlaget idrottsforum.org intressant för idrottsvetenskapliga publiceringar där det är av högsta vikt att snabbt nå ut till de presumtiva läsarna – som naturligtvis i de flesta fall redan läser webpublikationen idrottsforum.org och blir informerade om boken på det sättet.

Men självfallet kommer också annan idrottsvetenskaplig litteratur, till exempel kursböcker eller forskningsrapporter, att ges ut för förlaget, i mer konventionell produktion och utformning.

Kontakta förläggaren Kjell Eriksson om du har ett manus eller en bokidé.


Förlagets böcker:

 • Jyri Backman Idrottens skatteregler – en introduktion Läs mer...
 • Jyri Backman Idrottsjuridik – en introduktion Läs mer...
 • Karin Book & Bo Carlsson (red) Idrott och city-marketing Läs mer...
 • Bo Carlsson Idrottens rättskulturer Läs mer...
 • Henning Eichberg, Lis Engel & Heller Winther (red)
  Tæt på kroppen Läs mer…
 • Jonas Havelund, Lise Joern & Kristian Rasmussen (red)
  Fotboll och huliganism i Skandinavien Läs mer...
 • Susanna Hedenborg Arbete på stallbacken Läs mer...
 • John S. Hellström Den svenska sporthjälten Läs mer...
 • Jonny Hjelm Idrott, tävling och allvar Läs mer...
 • Kutte Jönsson Idrottsfilosofiska introduktioner Läs mer...
 • Kirsten Kaya Roessler Environmental Psychology Läs mer...
 • Tobias Stark Folkhemmet på is Läs mer...
 • Bill Sund Backe upp och backe ner Läs mer...
 • NYHET Bill Sund Fotbollens strateger Läs mer...
 • Helena Tolvhed & David Cardell (red)
  Kulturstudier, kropp och idrott Läs mer...
 • Leif Yttergren Träna är livet Läs mer...
 • Joakim Åkesson Idrottens akademisering Läs mer...