Idrottshistoriska seminariet vid Stockholms universitet | Program, höstterminen 2017

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email

Plats: Stockholms universitet, Hus D, vån 9, seminarierummet D 900Tisdagen den 26 september, 15:30–17:00

Paul Sjöblom, lektor vid Stockholms universitet och Gymnastik- och idrottshögskolan, lägger fram texten ”Who’s in charge? Contemporary sport policies in Swedish municipalities – between traditional distribution of public means and resources, New Public Management and strive for increased governance”.

Onsdagen den 4 oktober, 15:00–17:00

TBA

Torsdag–fredag den 2–3 november

Idrottshistoriskt nätverksmöte.

Onsdagen den 22 november, 15:00–17:00

Sophie Linghag, ek dr Ersta Sköndal Bräcke högskola samt Svenska Golfförbundet, presenterar sitt pågående forskningsprojekt ”Jämställdhetsarbetets förutsättningar inom ideella organisationer – en studie av ett jämställdhetsprojekt vid Svenska Golfförbundet”. http://www.rj.se/Forskningsnyheter/2015/golf-jamstalldhet-och-visioner/

Torsdagen den 7 december, 15:00–17:00

Petter Bengtsson, doktorand IMF, Stockholms universitet, lägger fram en text om Lennart Hyland och sporten.

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message