Thank god it’s VM snart

fuleco-remocoes-copa-590x380

 

Skönt att det snart är VM i Brasilien så att vi får något att skriva om här på bloggen. Rena rama smörgåsbordet ju: sexism, korruption, exproprieringen av mark, rasism, just a pick a card.

About author
Jag forskar om idrott på Linnéuniversitetet. Med projektnamnet "BodyBildung" försöker jag hitta kopplingar mellan tanke och rörelse, teori och praktik, samt mellan filosofi och sport.
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message