Heimdall, Herman, Spinoza och jag

Trött. Om mitt trallande hoppsande gårdagsjag skulle se mig nu hade hen skrattat och suckat. Jag går precis längs med samma promenad, det är precis lika fint väder.

Men min ”Mange” (alltså 30 minuters rask promenad om dagen, d.v.s. miniminivå för bibehållen hälsa enligt framlidne idrottsforskarnestorn Lars-Magnus Engström) är knappt en Mange idag: Tunga steg, sänkt blick, säckig hållning. För lite sömn, för mycket stress.

De jag möter har glansiga byxor och kinder. Svettiga, glada, upprymda. De hälsar. Min gamnacke, som ingått ett förbund med telefonen som jag dikterar denna text i, hänger kvar när jag ler vagt och höjer blicken minimalt för att möta deras.

Dessa medspringare (vilket är den bokstavliga betydelsen av konkurrent) och mitt hoppsa-jag kan inte förstå alla soffpotatisar. Upp och hoppa! Ut och rör på dig! Du skulle bara veta hur kul och skönt det är! Tempo nu då! Lite till! De är nyförälskade i världen. Igen och igen och igen. För det är så det känns, i olika grad, under och efter fysisk aktivitet. Man älskar världen lite mer. Flåsande, echaufferat. Att älska med världen. Motion som erotik. Men älskar inte mitt dagen efter-jag också världen?

Fortfarande promenerandes skickade jag precis iväg en ordvits till mina vänner via SMS varpå gamnackens mungipor drogs upp. Ett kärleksbrev till världen. Notifikationsmarkörerna på deras meddelandeapplikationsikoner är Amors pilar rätt i världens hjärta. Jag älskar inte världen mindre i detta tillstånd. Inte heller kan man kalla det distanserat, om än något fjärmat.

Utsträckning är händelsevis ett centralt begrepp inom filosofin som villkorar våra liv än idag. René Descartes skilde mellan res extensa, utsträckning i rummet (d.v.s. det materiella), och res cogitans, tankens utsträckning (d.v.s. det immateriella). Den senare är enligt Descartes det som gör oss till mänskliga subjekt.

Vi skiljer oss från världen för att vi kan tänka, men kommer flåsande tillbaka för älskog. På så vis kan de två versionerna av min kärlek till världen liknas vid förhållandet mellan asagudarna Odens och Heimdalls respektive åtrå till vanagudinnan Freja: den ena köttslig och den andra svärmisk.

Seriealbum av Peter Madsen.

Seriealbum av Peter Madsen.

Men kan man säga att den ene älskar världen mer? Spinoza utvecklade Descartes begrepp om utsträckning genom att säga att allt är utsträckning i rummet, även det mänskliga subjektets tankar (även om det begreppet därmed blir obsolet). Pumpande skosulor mot grus och häftig andhämtning visavi notifikation om nytt meddelande (från min telefon via 4G-nätverket) är enligt Spinoza bara variationer i utsträckning av en och samma substans.

Om det trötta jaget provocerar hoppsa-jaget är det för att Descartes uppdelning fortfarande är verksam. Värksam. Älska världen gör man som en organisk kropp som sträcker ut sig i rummet, inte som en scrollande Kronblom utsträckt på sofflocket. Den hävdvunna motpolen mellan praktik och teori i filosofisk tappning.

Ett av mina tydligaste minnen från Expedition Robinson är från 1998 års upplaga när den hurtige Jochen på retorisk väg förgäves försöker övertyga dagdrivaren Herman om varför det är fel att han bara ligger i hängmattan när de andra jobbar. Jochen tyckte att Herman svek den lilla samfälligheten på ön Mataking, medan Herman med Spinozas ord nog skulle sagt att samfälligheten var större än så: utsträckt i tid och rum till höstens TV-soffor. En förkämpe för slöhet och dagdrömmeri.

Jochen

Jochen

Herman

Herman

Hur vi värderar fysisk aktivitet är en central fråga i idrottsvetenskap. Vi måste alltid försöka hitta bryggor mellan teori och praktik för att inte cementera vådliga vrångbilder. Men det är viktigt, inte bara för idrottslärare, utan också för oss som föräldrar, medmänniskor och medborgare.

About author
Jag forskar om idrott på Linnéuniversitetet. Med projektnamnet "BodyBildung" försöker jag hitta kopplingar mellan tanke och rörelse, teori och praktik, samt mellan filosofi och sport.
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message