Forskarprofil | Torun Mattsson, Malmö högskola

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email


Befattning

 • FD, lektor i idrottsvetenskap med inriktning pedagogik
  Member, editorial board, Journal for Research in Arts and Sports Education (JASEd)

Adress

 • Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola, 205 06 Malmö
 • E-mail

Forskningsinriktning

 • Didaktik och ämnesdidaktik med inriktning Idrott och hälsa
 • Jämlik fysisk aktivitet i skola och förskola
 • Skolämnet Idrott och hälsa; dess värde, legitimitet och ämnesspecifika kunskapsuppdrag
 • Dans i ämnet idrott och hälsa
 • Meningsskapande processer och kroppsliggörande

Pågående projekt

 • Fysisk aktivitet för en likvärdig skola
 • Hälsofrämjande skolutveckling (Halmstad kommun)

Publikationer

 • Mattsson, Torun (2016). Expressiva dansuppdrag: Utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa. (Doktorsavhandling). Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org (Malmö Studies in Sport Sciences, Vol 24).
 • Diketmüller, Rosa, Lundvall, Suzanne, Meckbach, Jane, Redelius, Karin, Mattsson, Torun, Soller, Susanna, Bodnar, Ilona, Perenyi, Szilvia & Vilanova, Anna (2016). Physical education and school sport and dance – pioneers and teachers. I Rosa Diketmüller (Ed.). Inspirational women in Europe: Making a difference in physical education, sport and dance (ss. 73-143). Juiz de Fora : NGIME/UFJF.
 • Mattsson, Torun & Lundvall, Suzanne (2015). The position of dance in physical education. Sport, Education and Society, 20(7-8), 855-871.
 • Torun Mattsson (2009) ”Betydelsen av praktisk personlig betydelse I idrottslärarutbildning”, i Educare

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2017-05-30