Forskarprofil | Thomas Persson, Syddansk Universitet

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email

thomas_persson

Befattning

 • Universitetslektor i idrottsvetenskap

Adress


Forskningsinriktning

 • Sport governance, good governance
 • CSR i, med och genom idrott
 • Sponsorering
 • Socialt kapital/nätverk
 • Socialt entreprenörskap och sociala innovationer.

Pågående projekt

 1. Sponsornätverk;
 2. FP7 – Social entrepreneurship for innovative and inclusive societies – Tid: 36 månader – Projektet titel: “Enabling the flourishing and evolution of social entrepreneurship for innovative and inclusive societies”.

Publikationer

 • Persson, H. Thomas R. (2013) ”Scandinavia” i O’Boyle, I. Och Bradbury, T. (Red.) Sport Governance – International Case Studies. London: Routledge.
 • Persson, H. Thomas R. (2013, med Numerator, D. och Baglioni, S) “The dark sides of sport governance” i Hassan, D. och Lusted, J. (Red.) Managing Sport – Social and cultural perspectives. London: Routledge.
 • Persson, H. Thomas R. (2011) “Good governance and the Danish Football Association: between international and domestic sport governance” International Journal of Sport Policy and Politics;3, 373–384, Taylor & Francis, ISSN 1940-6940, DOI [länk],
 • Carlsson, Bo, Norberg, Johan, Persson, Thomas (2011) “The governance of sport from a Scandinavian perspective” International Journal of Sport Policy and Politics;3, 305-9, Taylor & Francis, ISSN 1940-6959, DOI [länk],
 • Groeneveld, Margaret, Houlihan, Barrie, Ohl, Fabien (red./ed.) | Persson, H. Thomas R. (2010) Danish Sport Governance : Tradition in Transition. Routledge, s 63-84, ISBN 9780415876094,
 • Persson, H. Thomas R., Numerato, Dino (2009) “To Govern or to Dispute? Remarks on the Social Nature of Dispute Resolutions in Czech and Danish Sports Associations” Entertainment and Sports Law Journal;2, vol. 7, 1-14, Warwick.ac.uk, ISSN 1748-944X, URL [länk],
 • Persson, H. Thomas R. (2008) “Social Capital and Social Responsibility in Denmark: More than Gaining Public Trust” International Review for the Sociology of Sport;43, vol. 35, 35-51, Sage, URI [länk], DOI [länk],

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2013-10-10

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message