Forskarprofil | Suzanne Lundvall, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

Tags: , , , ,

Print Friendly, PDF & Email

Befattning

  • Docent i pedagogik, Universitetslektor

Adress

  • Gymnastik- och drottshögskolan GIH, Box 5626, 114, 86 Stockholm
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Pedagogik med inriktning mot idrott och estetiska lärprocesser

Pågående projekt

  • Kropp, idrott och kön i det mångkulturella samhället

Publikationer i urval

  • Lundvall, S. (2005) Ungdomar från etniska minoritetsgrupper och deras syn på idrott, fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa. (pedagogisk rapport under publicering).
  • Lundvall,S. (2004) ”Bilder av ämnet idrott och hälsa – en forskningsöversikt” i Mellan nytta och nöje – bilder av ämnet idrott och hälsa, red. Larsson, H & Redelius, K. Stockholm: HLS förlag., s. 19-43
  • Lundvall, S. & Meckbach, J. (2004) “The School Project 2001 – A Study of Teachers in Physical Education” in What´s going on in the gym? Learning, Teaching and Research in Physical Education, eds. Jørgensen, P., Vogensen, N. Odense: Physical Education Leisure and Sport Institute of Sports Science & Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark.pp.104-113.
  • Lundvall, S., Meckbach,J. (2003) Ett ämne i rörelse – gymnastik för kvinnor och män i lärarutbildningen vid Gymnastiska Centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan under åren 1944-1992. (diss.) Stockholm: HLS-förlag.
  • Meckbach,J., Söderström (Lundvall), S. (2002) ”Estetik och kroppsrörelse” i Pedagogiska perspektiv på idrott (red) Engström, L-M, Redelius, K. Stockholm: HLS.s.258-268.

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2016-04-07

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message