Forskarprofil | Susanna Hedenborg, Malmö högskola

Tags: , , , ,

Print Friendly, PDF & Email

susanna-hedenborg

Befattning

 • Docent i ekonomisk historia, professor i idrottsvetenskap

Adress


Forskningsinriktning

 • Barndomshistoria
 • Demografi
 • Arbetslivshistoria
 • Genushistoria
 • Idrottshistoria

Pågående projekt

 • Folkhemshästen – från arbetskamrat till fritidsnöje. Svensk ridsport 1945–2005

Publikationer

 • Hedenborg, Susanna (2011) ”The horse in Sweden : workmate and leisure pursuit” i Agriculture and forestry in Sweden since 1900 : geographical and historical studies. Stockholm: The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry.
 • Hedenborg, Susanna (2011) ”Hästen i Sverige : arbetskamrat och fritidsnöje” iJordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 : studier av de areella näringarnas geografi och historia. Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.
 • Hedenborg, Susanna (2011) ”The development of youth sport in Sweden” iRoutledge handbook of sports development (eds Barrie Houlihan and Mick Green) Abingdon, Oxon: Routledge (med Bo Carlsson).
 • Hedenborg, Susanna (2011) ”Den som i leken går – barnperspektiv på idrotten med fokus på arbete” i För barnets bästa. En antologi om idrott ur ett barnrättsperspektiv. Stockholm: Centrum för idrottsforskning (med Bo Carlsson).
 • Hedenborg, Susanna (2009) ”Till vad fostrar ridsporten? En studie av ridsportens utbildningar med utgångspunkt i begreppen tävlingsfostran, föreningsfostran och omvårdnadsfostran” Educare 1, sid. 61-78, Lärarutbildningen, Malmö Högskola, ISSN 1653-1868
 • Hedenborg, Susanna (2009) ”Unknown soldiers and very pretty ladies. Challenges to the social order of sports in Post-War Sweden” Sport in History no 4, vol 29, pp 601-620, Routledge, ISSN 1746-0263
 • Arbete på stallbacken: Nittonhundratalets svenska galoppsport ur genus- och generationsperspektiv Malmö: idrottsforum.org 2008
 • ”Trainers of racehorses in 20th century Sweden. Small business and gender”, iASSH 2007.
 • ”Female Jockeys in Swedish Horse Racing 1890–2000. From Minority to Majority”, The International Journal of the History of Sport, 2007: 4.
 • ”Stallarbetets villkor och hästskötare i svensk galoppsport under 1900-talet”, i Greiff, M & Hedenborg, S (red), I sulky och sadel. Trav- och galoppsportens svenska 1900-talshistoria.
 • ”’Jag är nog lite som en mamma till mina passhästar och skämmer bort dem’. Om Manligt och kvinnligt inom trav- och galoppsporterna”, i Greiff, M & Hedenborg, S (red), I sulky och sadel. Trav- och galoppsportens svenska 1900-talshistoria.
 • Tillsammans med Mats Greiff (red), I sulky och sadel. Trav- och galoppsportens svenska 1900-talshistoria, Stockholm: Carlsson 2007.

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2017-09-01

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message