Forskarprofil | Stefan Brodin, Uppsala universitet

Tags: , ,

Print Friendly, PDF & Email

Befattning

  • Master i historia, särskilt idrottshistoria vid Uppsala universitet

Adress

  • Österbylevägen 23 A 18773 Täby,
  • Tel: 0702443351
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Idrottshistoria

Pågående projekt

  • Landskapens idrottshistoriska utveckling
  • När idrotten kom till Jämtland. Idrott i offentlighetens ljus 1877-1945.

Publikationer i urval

Varför behövs idrottshistoria? En studie om hur idrottshistoria har utvecklats som disciplin vid svenska högskolor och universitet”. Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet 2016

Skapad 2017-09-17

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message