Forskarprofil | Roger Melin, Högskolan Dalarna

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email

roger-melin


Befattning

  • FD i teoretisk filosofi, Lektor i filosofi

Adress

  • Högskolan Dalarna, Campus Lugnet, S-791 88 Falun
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Kunskapsbegreppet; Personlig identitet; Idrott och etik

Pågående projekt

  • Den sanningsenlige idrottaren: varför dopning ej bör tillåtas inom idrotten

Publikationer i urval

  • Melin, Roger Persons:Their Identity and Individuation (Avhandling, Intitutionen för filosofi och vetenskapsteori, Umeå universitet) Acta Universitatis Umensis, Umeå Studies in the Humanities 143, (Uppsala: Swedish Science Press, 1998)

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2013-11-17

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message