Forskarprofil | Robert Svensson, Örebro universitet

Tags: , , , ,

Print Friendly, PDF & Email

robert-svenssonBefattning

  • Doktorand i idrottsvetenskap

Adress

  • Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin, 701 82 Örebro
  • Telefon: 019-303105
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Idrottshistoria, speciellt tränaren/coachen

Pågående projekt

  • Doktorsavhandling om den svenska elitfotbollstränarens förändrade roll.

Publikationer

  • Svensson, R. & Alsarve, D. (2015). The difficulty of killing two birds with one stone: Fostering competitive athletes and democratic citizens in a Swedish Sports Club between the 1960s and 1980s. I: European College of Sport Science (ECSS). Konferensbidrag vid European College of Sport Science (ECSS) 20th annual congress of the European College of Sport Science, Malmö, June 24-27, 2015.
  • Svensson, R. (2014). The pedagogical development of elite football coaches: the case of Sweden. I: BERA – British Educational Research Association, 2014. Konferensbidrag vid BERA – British Educational Research Association, London, UK, September 23-25, 2014.
  • Alsarve, D. & Svensson, R. (2014). I amatörismens gränsland?: konsekvenser av fotbollstränarens professionalisering i 1920-talets flersektionella idrottsförening. I:Svenska historikermötet, 2014. Konferensbidrag vid Svenska historikermötet, Stockholm, Sweden, 8-10 maj, 2014. Stockholm:
  • Svensson, R. (2013). The changing role of the Swedish elite football coach. I: Book of Abstracts Nobel Day Festivities 10th of December 2013. Konferensbidrag vid Nobel Day Festivities, Örebro, 10 December, 2013. Örebro: Örebro University.

På idrottsforum.org

Routledge Handbook of Sports Coaching Paul Potrac, Wade Gilbert & Jim Denison (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2013 (recension 150130)
Trenerroller Stig Arve Sæther (red) Bergen: Fagbokforlaget 2015 (recension 150521)
Fotbollens strateger: Spelsystem och ledarskap i ett internationellt och svenskt historiskt perspektiv Bill Sund Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2015 (recension 151008)
Rapport från Workshop för idrottshistorisk forskning, Örebro, 22–23 oktober, 2015 (feature 151118)

Uppdaterad 2015-11-18

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message