Forskarprofil | Pia Lundquist Wanneberg, Gymnastik- och idrottshögskolan GIH

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email

Bpia-lundquist-wannebergefattning

  • FD, lektor, prefekt

Adress

  • GIH, Box 5626, 114 86 Stockholm
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Genus, Handikappidrott, Idrottshistoria, Utbildningsvetenskap

Pågående projekt

  • Ridningens psykosociala betydelse för personer med funktionsnedsättningar

Publikationer i urval


På idrottsforum.org


Uppdaterad 2017-04-27

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message