Forskarprofil | Peter Dahlén, Universitetet i Bergen

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email


Befattning

 • Professor i medievetenskap

Adress


Forskningsinriktning

 • Den medierade sportens historia och berättelser

Pågående projekt

 • Biografi om idrottsledaren, general Gustaf Uggla (1846-1924).

Publikationer (för ytterligare publikationer av Dahlén, ej sport, klicka här)

 • Dahlén, Peter (2017): “Celebriteter och nationell identitet: Den norska pressens framställning av Ole Gunnar Solskjær, Sissel Kyrkjebø och Kjetil André Aamodt som UNICEF-ambassadörer”, i Torbjörn Forslid m.fl. (red.): Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani, Lunds universitet: Mediehistoriskt Arkiv nr 35.
 • Dahlén, Peter (2016): “The last of his kind: hegemonic masculinity and nationalism in the celebrification of Swedish radio gymnastics host Bertil Uggla”, Celebrity Studies, Volume 7, Issue 3, p. 392-397. (peer review)
 • Dahlén, Peter (2016): Nationens väl och kroppens fostran: En biografi om idrottsledaren, militären och radiomannen Bertil Uggla, Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org
 • Dahlén, Peter & Tobias Stark (2015): ”Political Resistance on Ice. The 1969 Ice Hockey World Championship in the Swedish and Norwegian Press”, in Henrik G. Bastiansen and Rolf Werenskjold (ed.) The Nordic Media and the Cold War, Gothenburg University: Nordicom.
 • Dahlén, Peter (2014): Bilmagasin och unga män. En innehålls- och receptionsanalys. Rapport till Rådet for anvendt medieforskning, 121 s.
 • Dahlén, Peter (2014): “Den religiösa betydelsen av Flåklypa Grand Prix“, Nordicom Information, vol. 36, nr 4, s. 7-23.
 • Dahlén, Peter (2014): “The Olympic Creation As a Sacred Story: History and Myth in Jens Lind’s Documentary The Sunshine Olympics 1912”, The International Journal of the History of Sport, Vol. 31, Issue 5, p. 550-562.
 • Dahlén, Peter (2013): ”The geopolitics of failure: Swedish journalism and the demise of the national ice hockey team in Salt Lake City, 2002”, Sport in Society, Vol. 16, Issue 5, pages 579-594.
 • Dahlén, Peter (2012): “An Exemplary Model: The Religious Significance of the Brann 2007 Norwegian Football Championship as Told by the Media”, i Roy Krøvel & Thore Roksvold (red.): “We love to hate each other”. Mediated football fan culture, Gothenburg: Nordicom.
 • Dahlén, Peter (2010): ”Den lilla sporten i det stora landet” (om fotboll i USA), Svensk idrottsforskning, nr 4, s. 16-19.
 • Dahlén, Peter (2009): “The ‘Nordic Latinos’ meet the ‘Mountain Primates’: The Press Coverage of Football Matches between Norway and Denmark, 2002 and 2003”, Soccer & Society, Vol. 10,  No 3-4, p. 341-357.
 • Dahlén, Peter (2008): Sport och medier. En introduktion, Kristiansand: IJ-forlaget, 628 s. http://nyheter.uib.no/?modus=vis_bokmelding&id=41478
 • Dahlén, Peter (red.) (2008): Moving Bodies (Mennesket i bevegelse), nr 1-2, tema:Idrettens helter [Idrottens hjältar] ,Oslo: Norges idrettshøgskole.
 • Dahlén, Peter (2008): “Tuff i rosa: Kari Traa som stilikon”, Moving Bodies(Mennesket i bevegelse), nr 1-2, Norges idrettshøgskole, s. 168-189.
 • Dahlén, Peter (2006): ”Basketsportens kommersialisering i Sverige och Norge”, i Rolf Edling m.fl. (red.): Idrottshistoriskt symposium 2005: Idrottens attraktivitet, Stockholm: Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, s. 104-123.
 • Dahlén, Peter (2006): ”Från arbetarklassmän till medelklassflickor. Tendenser i fotbollsfilm 1996—2005”, Zoom, nr 2, s. 11-17.
 • Dahlén, Peter (2005): ”Morgongymnastiken i svensk radio 1929—1939”, Idrott, historia och samhälle 2005, s. 21-44.
 • Dahlén, Peter (2005): ”Radiotjänst och idrottens jubileumskultur 1925—1955”, Blå Boken, årsbok för Sveriges Centralförening För Idrottens Främjande, SCIF, s. 198-205.
 • Dahlén, Peter, Matti Goksøyr & Lars Tore Ronglan (red.) (2004): Moving Bodies(Mennesket i bevegelse), nr 2, tema: Sport og medier. Oslo: Norges idrettshøgskole.
 • Dahlén, Peter (2004): ”En presidentmakare från Voss. Filmen om Knute Rockne och dess betydelse för Ronald Reagans politiska karriär”, Moving Bodies(Mennesket i bevegelse), nr 2, Norges idrettshøgskole, s. 48-71.
 • Dahlén, Peter & Torunn Saunes (2004): ”Kjønnskonstruksjoner i ekstremsportsmagasinet Ultrasport”, Moving Bodies (Mennesket i bevegelse), nr 2, Norges idrettshøgskole, s. 103-117.
 • Dahlén, Peter och Ragnhild Thomsen (2004): ”Sport on Commercial Norwegian Radio 1988 to 2003”, Trends in Communication Vol. 12, nr 2, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., s. 117-130.
 • Dahlén, Peter (2002): ”Fotboll, film och arvfiender. Den svensk-danska landskampstraditionen i svensk film 1932—1942”, Idrott, historia och samhälle 2002, s. 80-112.
 • Dahlén, Peter (2002): ”Idrotten och medierna under 1900-talet”, i Jan Lindroth och Johan R. Norberg (red.): Ett idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903—2003, Stockholm: Informationsförlaget, s. 314-341.
 • Dahlen, Peter & Knut Helland (red.) (2002): Norsk medietidsskrift nr 2/2002, tema: Sport og medier.
 • Dahlen, Peter & Knut Helland (2002): ”Sport og medier. En forskningsoversikt”,Norsk medietidsskrift nr 2/2002, s. 7-32.
 • Dahlén, Peter (2001): ”Hälsolära, gymnastik och idrott. Kroppskultur i skolradion 1930—1939”, Aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning, årsbok för Svensk Förening För Beteendevetenskaplig Idrottsforskning, SVEBI, Lund, s. 21-42.
 • Dahlén, Peter (2000): ”Karusellmannens underbara öden och äventyr. Radion och Vasaloppet 1952”, i Bo G. Nilsson (red.): Idrottens själ. Fataburen 2000, Stockholm: Nordiska museet, s. 138-163.
 • Dahlén, Peter (1999): Från Vasaloppet till Sportextra. Radiosportens etablering och förgrening 1925—1995 (doktorsavhandling), Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 523 s.
 • Dahlén, Peter (1994): ”Swedish TV Sport and ‘Imagine Community’”, i Peter Dahlgren (red): Den mångtydiga rutan. Nordisk forskning om TV, Stockholms universitet: JMK:s skriftserie 1994:1, s. 82-103.
 • Dahlén, Peter (1991):”Eliter, amatörer och pajaser. Om idrott och kroppsövningar som TV-rit”, Filmhäftet nr 75-76, s. 89-106.

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2016-09-06