Forskarprofil | Per Øystein Hansen, Norges idrettshøgskole

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email


Befattning

  • Doktorgradsstipendiat

Adress


Forskningsinriktning

  • Organisasjon og ledelse i toppidrett

Pågående projekt

  • «Making the Best Even Better». En studie av organisasjon og ledelse i norsk toppidrett

Publikationer

  • Hansen, P. Ø. (2011). Står Norges Skiforbunds monopol på eliteutøvere for fall? In D.V.ed. Hanstad, G. Breivik, M. K. Sisjord, & H. B. Skaset (Eds.), Norsk Idrett: Indre spenning og ytre press (pp. 259-275). Oslo: Akilles.
  • Hansen, P. Ø. (2012). VM-forberedelsene til verdens beste langrennslandslag. Kontinuerlig utvikling gjennom pålitelig erfaringsbasert læring. In D.V. Hanstad (Ed.), Ski-VM 2011: Planlegging og gjennomføring (pp. 103-127). Oslo: Akilles.
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message