Forskarprofil | Nils-Olof Zethrin, Sveriges Kommuner och Landsting

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email

Befattning

 • FD

Adress

 • Sveriges Kommuner och Landsting
  Hornsgatan 20
  118 82 Stockholm
  Mob 073-9804262.
 • E-mail

Forskningsinriktning

 • Idrottens kommersialisering i historiskt perspektiv

Pågående projekt


Publikationer i urval

 • “Våra tidiga hjältar” i Idrottens själ, red. Bo G. Nilsson , 2000
 • På edra platser Stockholm: Riksantikvarieämbetet 2003
 • Mellan masskonsumtion och folkrörelse. Idrottens kommersialisering under mellankrigstiden. Örebro Studies in History 17, 2015

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2015-06-18

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message