Forskarprofil | Mats Greiff, Malmö högskola

Tags: , , , ,

Print Friendly, PDF & Email

Klicka på bilden av Mats Greiff för att se och höra hans akademiska kvartssamtal om Dolly Parton. Rekommenderas!

Klicka på bilden av Mats Greiff för att se och höra hans akademiska kvartssamtal om Dolly Parton. Rekommenderas!

Befattning

  • Professor i historia

Adress

  • Malmö högskola, 20506 Malmö,
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Socialhistoriska och kulturanalytiska perspektiv på idrott. Klass, genus, etnicitet och generation som centrala analysinstrument

Pågående projekt

  • Arbete, makt och kultur inom svensk travsport ca 1900-2007

Publikationer i urval

  • ”Vi bodde, bad och blev utbildade som om vi vore på skilda kontinenter”. Katolska och protestantiska arbetare i Belfast 1850-1914. Malmö 2004.
  • “Från kappkörning till modern sport”, i Travet i våra hjärtan, Stockholm 2006
  • ”Det omvälvande 20-talet”, i Travet i våra hjärtan, Stockholm 2006
  • ”Stallbacken då och nu”, i Travet i våra hjärtan, Stockholm 2006
  • I sulky och sadel. Trav- och galoppsportens 1900-talshistoria, Stockholm 2007, (red.) tillsammans med Susanna Hedenborg

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2016-01-20

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message