Forskarprofil | Marie Hedberg, Linnéuniversitetet

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email

Befattning

 • Lektor i idrottsvetenskap

Adress

 • Linnéuniversitetet, Institutionen för idrottsvetenskap, 35195 Växjö
 • 0702-89 32 62
 • E-mail

Forskningsinriktning

 • Ledarskap, coaching, tränares kompetens och utveckling samt framgångsrika idrottsmiljöer

Pågående projekt

 • FoU projekt tillsammans med Svenska tennisförbundet kring hur svensk tennis behöver utvecklas i syfte att fler ska spela tennis och fler ska bli bättre tennisspelare

Publikationer i urval

 • Hedberg, M. (2009) Den optimala coachen, Posterpresentation på SVEBI-konferensen november 2009.
 • Hedberg, M (2011), Coachens betydelse för elitgmnasister, Svensk Idrottsforskning, 3/2011
 • Fahlström, P-G., Gerrevall, P., Hedberg, M. & Linnér S. (2012) Ett lyft under varierande villkor, Svensk Idrottsforskning, 1/2012
 • Hedberg, M. (2012) Coaches importance for students’ success at the Swedish National Sports High Schools, poster at International Convention on Science, Education and Medicine in Sport, Glasgow, 19-24 juli 2012
 • Hedberg, M. (2012) The coach sets the agenda, oral presentation at SVEBI-conference in Umeå, November 2012.
 • Hedberg, M (2013) The coach sets the agenda, oral presentation at ICCE Global Coach Conference, Durban 11-13 sep 2013
 • Hedberg, M (2014) Idrotten sätter agendan, presentation på Riksidrottsförbundets konferens VILL, Bosön 15 oktober 2014
 • Hedberg, M. (2014) Idrotten sätter agendan. Akademisk avhandling, Göteborgs universitet

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2015-05-28

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message