Forskarprofil | Magnus Kilger, Stockholms universitet

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email


Befattning

  • Doktorand i barn- och ungdomsvetenskap

Adress


Forskningsinriktning

  • Konstruktioner av talang och talangutveckling inom svensk idrott

Publikationer


På idrottsforum.org


Sidan uppdaterad 2016-08-29

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message