Forskarprofil | Linn Håman, Göteborgs universitet

Tags: , , , ,

Print Friendly, PDF & Email

linn-haman


Befattning

  • FD

Adress

  • Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI, Box 300, 405 30 Göteborg
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Fysisk aktivitet, idrott, kropp, mat, ortorexia nervosa och samhälle

Pågående projekt

  • “Mellan hälsa och ohälsa – en studie om ortorexi nervosa” (avhandlingsprojekt)

Publikationer i urval


På idrottsforum.org


Uppdaterad 2016-03-30

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message