Forskarprofil | Lena Larsson, Linnéuniversitetet

Tags: , , , ,

Print Friendly, PDF & Email

Befattning

  • FD, universitetslektor i idrottsvetenskap

Adress

  • Linnéuniversitetet
    Institutionen för idrottsvetenskap
    39182 Kalmar
  • Telefon: 070-4058960
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Kultursociologi, idrottsvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning, högre utbildning

Pågående projekt

  • Education for Equitable Health Outcomes – the Promise of School Health and Physical Education (EDUHEALTH)

Publikationer i urval

Larsson, L., Linnér, S. & Schenker, K. (2016).  The doxa of PETE – Set in stone? European Physical Education Review.
Larsson, L. & Meckbach, J. (2015) Att utveckla rekryteringsmetoder och stödjande miljöer för unga ledare. I Idéer för idrottsutveckling. Fahlén, J. & Karp, S. (red.) SISU idrottsböcker
Larsson, L. & Meckbach, J. (2013). To Be or Not to Be Invited: Youth Sport: Young People’s Influence in Voluntary Sport. Sport Science Review, XXII (3-4), 187-204.
Backman, E. & Larsson, L. (2013). I takt med tiden? Perspektiv på idrottslärarutbildning i Skandinavien. Lund: Studentlitteratur. Larsson, L. & Meckbach, J. (2012). Unga ledare behöver stöd. Svensk Idrottsforskning, 21(1), 22-26.
Larsson, L. & Linnér, S. (2011). Att utmana föreställningar om idrott. Svensk Idrottsforskning, 20(3) s. 13-17. ISSN 1103-4629.
Larsson, L. & Meckbach, J. (2010). Unga ledarprojekt inom Idrottslyftet. Aktuell Beteende- och samhällsvetenskaplig Idrottsforskning, 81-106.
Larsson, L. (2009) Idrott – och helst lite med idrott. Idrottslärarstudenters möte med utbildningen. Doctoral Thesis. 347. Studies in Education in Arts and Professions 1.
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message